Armering av betong

Riktig armering av betong er svært viktig for å sikre god strekkstyrke i betongen. Betong uten armering har god trykkstyrke men svært lav strekkstyrke og vil raskt sprekke opp ved belastninger.

Armering tilpasses belastning for konstruksjonen og vil motvirke riss og oppsprekking ved riktig bruk.

Armering til garasjegulv

For armering av garasjegulv benyttes normalt armeringsnett K257 eller høyere, men aldri mindre enn K189. Armeringsnett plasseres midt i betongen på armeringsstoler og skal ha minimum 4-5cm overdekning ved støp.

Minste anbefalt støpetykkelse for garasjeplate er 10cm, og normalt støpes de i tykkelse fra 10-15cm (fall ut mot port). Betongkvalitet for garasjeplate er normalt en B35 M45 med Dmax 16mm tilslag og steinreduksjon. Les mer.

Ved skjøt må armering legges med minst 1 rute overlapping. Armeringen bindes normalt sammen med ståltråd. Dette kan gjøres manuelt eller så kan det f.eks benyttes en jernbindemaskin som enten kjøpes eller leies.

Ved innkjøring, rundt kanter og i innerhjørner benyttes ofte ekstra kamstål Ø12mm (Ø8-16mm avhengig av belastnings- og rissviddekrav) for et solid resultat. Dette skal også benyttes ved event. rørgjennomganger, innvendige hjørner og lignende. Normalt legges det 2-3x lengder som tilleggsarmering, hver med minimum 15cm lengde, på tvers av området som skal forsterkes.

Flytende gulv

Husk at de fleste gulv skal støpes “flytende“. Det betyr at gulvet ikke må støpes fast i søyler, rørgjennomganger eller i vegg.

Normalt skal det alltid benyttes 0,20mm fuktsperre ved støp. Dette gir både funksjon som fuktsperre, men også et glidesjikt slik at betongen ikke støpes fast i isolasjon eller underlag. Dette motvirker rissdannelser og oppsprekking og gir et bedre sluttresultat.

Plasten brettes normalt opp langs vegger og lignende slik at betongen støpes mot denne. Alternativt benyttes det selvklebende skumplast eller lignende mot søyler, vegger og andre tilstøtende konstruksjoner.

Les også mer om ferdigarmert betong her.