Betongsentrum.no

Bestill betong


Avtale om bestilling

Jeg bekrefter at jeg ønsker å bestille ferdigbetong iht. prisestimat mottatt på e-post og iht. Betongsentrum AS sine vilkår og personvernpolicy.

Jeg forstår at prisen som er oppgitt er et estimat basert på betongkostnad, transport og normal inkludert leveringstid, og at leveringstid ut over dette, kostnad for returbetong, vasketillegg på blandeverk og lignende kan påløpe hvis aktuelt.

Jeg godtar at ordren avregnes etter gjennomført levering iht. til de til en hver tid gjeldende prislister hos aktuell betongprodusent og betongtransportører.

Jeg forstår at bestillingen er bindende og forpliktende.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Bestill betong
lock iconUnique Document ID: ee65cd9bfa0f914e355f8500fddd9f76f89c5133
Timestamp Audit
6. April 2021 09:23 CETBestill betong lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 86.49.225.65