Betongsentrum.no

Bestill betong


Avtale om bestilling

Jeg bekrefter at jeg ønsker å bestille ferdigbetong iht. prisestimat mottatt på e-post og iht. Betongsentrum AS sine vilkår og personvernpolicy.

Jeg forstår at prisen som er oppgitt er et estimat basert på betongkostnad, transport og normal inkludert leveringstid, og at leveringstid ut over dette, kostnad for returbetong, vasketillegg på blandeverk og lignende kan påløpe hvis aktuelt.

Jeg godtar at ordren avregnes etter gjennomført levering iht. til de til en hver tid gjeldende prislister hos aktuell betongprodusent og betongtransportører.

Jeg forstår at bestillingen er bindende og forpliktende.

Leave this empty:

Signature arrow
Betongsentrum.no https://www.betongsentrum.no
Signatur Sertifikat
Dokumentnavn: Bestill betong
lock iconUnik Dokument ID: ee65cd9bfa0f914e355f8500fddd9f76f89c5133
Tidsstempel Handling
6. April 2021 09:23 CESTBestill betong lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 86.49.225.65