Betongsentrum.no

Bekreftelse


Ja, jeg ønsker å bestille produktet som beskrevet i tilbudet tilsendt pr. e-post, og godtar pris og leveringsvilkår som oppgitt.

Jeg bekrefter at jeg ønsker å inngå en avtale som privatperson, eller på vegne av bedriften jeg representerer og at jeg har signaturrett for denne.

Jeg godtar deres generelle vilkår og personvernpolicy.

Jeg bekrefter at jeg ønsker at ordren settes i bestilling og forstår at dette er økonomisk bindende fra dagens dato.

For utførende tjenester gjelder i tillegg den utførende håndverker og bedrift sin ansvarsrett, vilkår og betingelser.

Alle varer forblir Betongsentrum AS med partnere sin eiendom inntil ordren er betalt i sin helhet.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signatur Sertifikat
Dokumentnavn: Bekreftelse
lock iconUnik Dokument ID: 3cfb5fe22154326537764e5560fe57763a117158
Tidsstempel Handling
12. January 2021 14:30 CESTBekreftelse lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 86.49.225.65