Betongsentrum.no

Bekreftelse


Ja, jeg ønsker å bestille produktet som beskrevet i tilbudet tilsendt pr. e-post, og godtar pris og leveringsvilkår som oppgitt.

Jeg bekrefter at jeg har signaturrett og rett til å inngå avtaler på vegne av bedriften og godtar samtidig deres generelle vilkår og personvernpolicy.

Jeg bekrefter at jeg ønsker at ordren settes i bestilling og forstår at dette er økonomisk bindende fra dagens dato.

Alle varer forblir Betongsentrum AS sin eiendom inntil ordren er betalt i sin helhet.

Leave this empty:

Signature arrow
Betongsentrum.no https://www.betongsentrum.no
Signatur Sertifikat
Dokumentnavn: Bekreftelse
lock iconUnik Dokument ID: 1fe857ff3156791dcd4445aea47509fe23dc26eb
Tidsstempel Handling
12. January 2021 14:30 CETBekreftelse lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 51.174.222.98