Beregning av mengde

Betong og grunnforhold

Beregning av mengde ved støp i kvadratiske og rektangulære forskalinger kan virke enkelt nok, men på grunn av tyngden på betongen er det flere faktorer enn lengde, bredd og høyde som ligger til grunn.

I tillegg til utregning av antall kubikk (l x b x h = m³), noe som kan utføres i vår kubikk kalkulator ved å klikke her, er det viktig å beregne 5-10% ekstra betongmengde pr. lass. Betongen har en vekt på 2400kg pr kubikk og vil legge press på både grunnen og forskalingen. Ved oppmåling av betong til garasje måles det ofte fra isopor og opp til ønsket høyde i forskaling. Da det ikke er noen vekt på isporen “flyter” denne ofte oppå små steiner, hvor da vil være en del rom mellom grunnen og isoporen. Når betongen fordeles oppå presses denne ned, noe som kan utgjøre en betydelig mengde betong. Samtidig vil også grunnen komprimeres noe avhengig av forarbeid, og forskalingsrammen kan også dyttes noe ut, noe som vil føre til at volumet innenfor forskalingen blir høyere.

En garasjeplate på 50 kvadratmeter har et volum på 5m³ (5000 liter) og en vekt på omtrent 12 tonn. Vekten vil normalt presse isoporen noe ned i grunnen og øke volumet og behovet for betong. Ved en sammenpressing på 5mm blir derfor betongbehovet økt med 0,250m³. Samtidig kan ujevnheter i grunnen også utgjøre en del liter, i tillegg til eventuell utpressing på rammene i forskalingen. Økningen i volum begrenses noe av f.eks armeringen som benyttes, men samtidig vil det også være noe betong igjen i veggene på betongbilen avhengig av konsistens.

Samlet sett anbefales det derfor å beregne 5-10% ekstra volum ved bestilling av betong, slik at man er sikre på å få nok. Transporten utgjør ofte en betydelig del av totalkostnadene ved en betongbestilling og det vil bli en stor kostnad hvis det blir behov for levering av et ekstra betonglass.

Vi kan levere betong til samme pris som produsent, med gratis veiledning og oppfølging. Send oss en henvendelse via denne linken, så tar vi kontakt med et uforpliktende pristilbud.

Betongsentrum AS | 06.2019