Betongsentrum.no

Avtale om bestilling av betong


Jeg bekrefter!

Ved å gjennomføre kjøp og forhåndsbetaling av ordren bekrefter jeg at jeg legger inn en aktiv bestilling og at jeg har tillatelse og signaturrett på vegne av den aktuelle bedriften.

Jeg bekrefter at informasjonen som er opplyst er riktig og at jeg ønsker å legge inn en bestilling på betong som beskrevet i mottatt tilbud og på produktside.

Samtidig godtar jeg at ordren avregnes etter gjennomført levering i forhold til faktiske medgåtte ressurser i henhold til de til en vær tid gjeldende prislister hos de aktuelle produsenter og transportører.

Jeg forstår at vi selv er ansvarlig for utførelse, utstøping, avretting og etterarbeid og at avtalen kun omfatter betong, transport og lossing.

Jeg godtar også deres personvernpolicy og gjeldede vilkår.

Ved å signere denne avtalen forstår jeg at dette er en forpliktende bestilling.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signatur Sertifikat
Dokumentnavn: Avtale om bestilling av betong
lock iconUnik Dokument ID: 1938a4c25781b366ea1328521432ec16004a57c8
Tidsstempel Handling
16. June 2020 09:51 CESTAvtale om bestilling av betong lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 51.174.222.98