Betongsentrum.no

Bestilling bedrift


Bestilling av betong.

Avtale mellom Betongsentrum AS og Bedriften

Jeg bekrefter at jeg har tillatelse og signaturrett på vegne av Bedriften jeg representerer og at vi ønsker å bestille betong, transport og leveranse iht. mottatt tilbud og estimat tilsendt på e-post.

Jeg bekrefter at informasjon som opplyst er riktig og at Bedriften selv er ansvarlig for dette, prosjektet sin gjennomføring og prosjektet sin utførelse og sluttresultat i sin helhet, hvis ikke annet er avtalt eksplisitt. 

Jeg godtar at ordren avregnes etter gjennomført levering i forhold til faktiske medgåtte ressurser og i henhold til vilkår i tilbudet og iht. den til en hver tid gjeldende prisliste hos den fritt valgte produsent og transportør. Samtidig bekrefter jeg at et forskudd på 50% i forhold til estimat vil bli innbetalt til Betongsentrum AS før oppstart av prosjektet etter mottak av startfaktura.

Jeg forstår at vi selv er ansvarlig for utførelse, utstøping, avretting og etterarbeid hvis ikke annet er avtalt eksplisitt, og at avtalen kun omfatter organisering av betong, transport og losseutstyr.

Jeg godtar også deres personvernpolicy og gjeldede vilkår.

Ved å signere denne avtalen forstår jeg at dette er en forpliktende bestilling, og at Bedriften selv er ansvarlig for den endelige gjennomføringen, inkludert valgt gjennomføringsmetode, alle benyttete produkter, tilknyttede tjenester, medgåtte ressurser, støpeutførelse, organisering og sluttresultat.

Videre gjennomføring avtales skriftlig.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Bestilling bedrift
lock iconUnique Document ID: 71ce2f5070bccd041ce2bef75847d5b1a632526d
Timestamp Audit
17. March 2021 03:26 CESTBestilling bedrift lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 51.174.222.98