Betong med mønster

Betong med mønster

Dekorbetong, strukturbetong, markbetong, trykkbetong og pressbetong er alle samme navn på betong med mønster!

Mønstret betong er et alternativ til grus, belegningsstein, asfalt og vanlig betong i gårdsplass og uteområder. Betongen stemples med matter i forskjellig mønster, noe som skaper struktur og inndelinger i overflaten. Dette utføres med eller uten betongfarge, som gir et naturlig spill i betongen.

Egner seg for gårdsplasser, innkjørsler og uteområder, men også for offentlige områder, parker o.l..

Kostnad

Benytt vår digitale befaring ved behov for kartlegging av prosjektet før bestilling. Estimert kostnad kan normalt beregnes til 700,- til 1000,-  inkl. MVA pr. kvadratmeter. Likevel vil totalkostnad avhenge av flere faktorer. Blant annet er riktige grunnforhold avgjørende for et godt resultat.

Kostnad kan estimeres på produktsiden her.

Grunnforhold

Riktig grunnarbeid er svært viktig for varigheten av væreksponert betong, spesielt denne typen mønstret betong.

Underlaget må være stabilt og kompakt. Det forutsettes grunnforhold av forstsikre og telefrie masser, og forarbeid må være utført med ferdig avretteting, riktige høyder og nødvendig fall for vannavsig på minimum 1,5cm pr. meter.

Om nødvendig må du som kunde selv sørge for eventuelle søknadstiltak, byggetillatelse, nabovarsel og lignende. Samtidig må kunde sørge for at byggeplassen er klargjort, og at tildekking av vegger, vinduer og lignende er utført for å hindre søl, støv og smuss.

Skader som kan oppstå av eksterne forhold er kundens ansvar. Dette gjelder også dersom lekkasjer eller skader oppstår i underliggende konstruksjoner som membraner og lignende.

Det anbefales at en dyktig, lokal maskin entreprenør utfører forberedende arbeider og tilrettelegging for støp.

Leveringstid

Støp av betong utendørs med trykking av mønster utføres normalt i perioden Mars til November. Det må påregnes leveringstid på 2-3 måneder, avhengig av pågang, værforhold og lignende.

Vi benytter erfarne betongarbeidere som utfører prosjektene iht. standard for et langvarig og godt sluttresultat.

Estimer kostnad på produktsiden her.

Utførelse

Under er en video som viser prosessen i utførelse og stempling. Ta kontakt med oss for mer informasjon.