Renovering av kjeller

Betong til kjeller

Renovering av kjelleren kan ofte være nødvendig på grunn av fuktproblemer og behov for mer plass. Dette er en ressurskrevende prosess som krever god planlegging for effektiv og trygg gjennomføring.

i: Betong kan enkelt bestilles direkte her på Betongsentrum.no. Du kan også sjekke pris og få hjelp til planlegging.

Eldre betonggulv mangler ofte fuktsperre og varmekabler, og det er som regel nødvendig å pigge opp det gamle gulvet for så å bygge det opp på nytt iht. dagens standard. Ofte utføres dette i forbindelse med drenering av grunnmur eller sikring av enklere tilgang til kjellerlokalene.

I prosjektet under har Betongsentrum.no levert betong til kjellergulv, sammen med konsulent- og utførende tjenester for komplett renovering av kjellerlokaler!

Enkel bestilling av betong!

Betongsentrum Green

Kjellergulv

Gulvet i kjeller er fra 1964 og er uten isolasjon,  fuktsperre, armering og varmekabler. Dette har skapt fukt og dårlig lukt i kjeller.

Pigging

Gulvet på 40m² pigges opp med 12,5kg Hilti meiselhammer. Betong knekker opp i håndterbare biter og skal senere bæres ut av kjeller.

Graving

Område under utbygg har et vindu som skal erstattes med ny inngang til kjeller, og det graves derfor ut til nivå under grunnmur.

Utskjæring

Ny inngang skjæres ut i betongvegg med 20cm tykkelse. Gammelt betonggulv og masser på tilsammen 12 tonn bæres ut.

Nytt gulv i kjeller

Når gammelt gulv er bært ut avrettes det nye gulvnivået med pukk i riktig høyde før massene kompakteres med 70kg vibroplate.

Videre bygges det nye gulvet opp med 5cm XPS isolasjon, 0,20mm fuktsperre og armering, før varmekabler legges i både kjellergulv og nytt inngangsparti.

Den nye oppbygningen sikrer at fukt ikke trenger opp i gulv og grunnen er stabil til støp. Varmen vil få en fin fordeling i topplaget etter støp, hvor det senere skal legges fliser.

Ny drenering legges utenfor oppmurte leca-vegger før hjørner og støpekanter primes før alt er klart til støp. På grunn av eksisterende sålekant kan en liten gangvei legges ut over støpeområdet på dette prosjektet, for å unngå tråkk og potensiell skade på varmekabler.

Kompaktering

Gulvet avrettes og kompakteres med en 70kg vibroplate for å sikre gode grunnforhold og sikre et godt sluttresultat.

Oppbygning

Videre bygges gulvet opp med isolasjon, fuktsperre, armering og varmekabler iht. standard og ønsket resultat.

Klargjøring

Gulvet er klart til støp og for enkelhets skyld legges en gangvei over støttet på praktisk ringmur slik at tråkking på varmekabler unngås.

Tilgang

Betongpumpe har enkel tilgang gjennom ny inngang, hvorpå gulvet enkelt kan støpes med hjelp av tårn og slangeutlegg.

Støping av kjellergulv

Støpingen organiseres på beste måte av Betongsentrum.no, hvor vi sikrer en effektiv betongleveranse med riktig betongkvalitet til rett tid!

Når betongen bestilles av oss har blandeverk og betongbilsjåfør mulighet til å forberede seg på leveransen før ankomst, noe som gjør at gjennomføringen kan utføres tryggere og mer effektivt! Vi sikrer samtidig at det benyttes riktig betongbiltype med utstyr som egner seg for leveransen, samtidig som vi forbereder seg som kunde på ditt ansvarsområde under støpingen!

På dette prosjektet leveres betongen med pumpe og slanger, noe som tillater enkel og effektiv utlegging. Mengden er hensyntatt med riktig buffer med tanke på svinn i pumpe, slanger og i grunn under støping, noe som sikrer at det ikke blir for lite betong til prosjektet.

Betongbil

Betongbil med tårnpumpe og slanger benyttes ofte til støp innendørs, hvor det ofte er trangt og vanskelig å komme til.

Utstøping

Riktig betongtype, med egnet steinmengde og konsistens er viktig for enkel og effektiv utstøping og et godt sluttresultat!

Avretting

God tilkomst sikrer enkel dissing og avretting, slik at det kan sikres et jevnt og fint sluttresultat. Her skal det senere legges fliser.

Tildekking

Riktig etterbehandling er svært viktig for et godt sluttresultat. Derfor må betongen tildekkes og vannes iht. våre anbefalinger.

Bestilling av betong

Utførelse ved renovering av kjellergulv kan gjøres på flere måter, og prosjekteres normalt ut ifra behov og eksisterende forhold. Behovet bestemmer ofte hva som bør utføres og prosedyren for riktig fremdrift.

Bestilling av betong er ofte en uoversiktlig prosess som utføres på telefon, men hos oss kan dette enkelt gjøres gjennom vår bestillingsportal. Vi har lang erfaring som gjør at vi raskt kan avklare ditt behov og sikre deg den beste prisen på betong og levering, med riktig kvalitet og losseutstyr. Prisen blir som regel den samme eller lavere enn ved bestilling direkte hos betongprodusent. Samtidig gir vi deg gratis kvalitetssikring og oppfølging gjennom hele ordreprosessen for å sikre et så godt sluttresultat som mulig!

Enkel bestilling av betong!

Betongsentrum Green