Betong til støttemur

Støp av støttemur krever gode, frostsikre grunnforhold, en solid forskaling og valg av egnet betongkvalitet og støpeutførelse!

Betongsentrum AS kan levere komplett utførelse, fra ferdige grunnforhold med isolering, forskaling, armering og støpeutførelse. Samtidig sørger vi også for rett betong levert med riktig losseutstyr gjennom en rimelig betongleveranse.

Frostsikker betongkvalitet

Frostsikker betong benyttes ofte i støttemurer pga. sine frostsikre egenskaper. Dette er betong som er tilsatt et luftinnførende tilsetningsstoff som tilfører en kontrollert mengde (4% -6,5%) små, jevnt fordelte luftbobler under blanding, som
blir værende etter herding.

Det er viktig å benytte frostsikker betong til konstruksjoner som er utsatt for gjentatt frysing/tining i fuktig tilstand, med eller uten
avisingsmidler. Dette er ofte konstruksjoner som er væreksponerte, som støttemurer, fundamenter i car-porter og lignende.

Frostsikker betong kan pumpes (0,5-1% luft-tap) og vibreres en kort periode ved behov (inntil 5 sekunder), da fortrinnsvis de store luftboblene forsvinner under denne prosessen.

Er det ikke behov for frostsikring kan kvaliteter fra B30 M60 og oppover benyttes, normalt en B35 M45 eller høyere

Vibrering av betong

Riktig vibrering av betong er svært viktig for et godt sluttresultat. Overvibrering kan føre til seperasjon og reir på samme måte som undervibrering, hvor det også er fare for forming av luftlommer.

Les mer om riktig vibrering av betong på denne linken.

Kontakt oss

Støp av støttemur

Støttemur kan også settes opp og støpes selv, hvor betongen både kan blandes manuelt eller leveres med betongbil.