Betongbiler og utstyr

Vi samarbeider med produsenter med ny og moderne bilpark!

Utstyret som benyttes er likt over hele landet.

BETONGBILEN

Denne bilen har kun skjøterenner som ekstrautstyr

Vi i Betongsentrum AS sikrer deg en fastpris på betong og levering og gir deg tydelige vilkår å forholde deg til, samtidig som at du får oppfølging og veiledning gjennom hele støpeprosessen!

Enkel bestilling av betong!

Powered by BMAx

Betongbilen

EFFEKTIVITET

LEVERING

En betongbil veier opp mot 32 tonn fullastet, og kan ta med seg 4-8 kubikk, avhengig av utstyr og vektbegrensninger.

En vanlig betongbil har som regel kun 1m utløpsrenne og kan kun losse rett fra bil. Denne brukes der betongbilen kan rygge helt inntil forskaling og tømme direkte oppi, uten behov for plassering av betongen andre steder.

En betongbil med 9m hydraulisk renne har en rekkevidde på 9m fra bakkant betongbil til ytterst på rennen, og er avhengig av fall fra ca. 1,80 høyde på bilen og ned mot bakken opptil 9m fremme. Dette for at betongen skal kunne flyte ned og ut. Denne biltypen benyttes ofte til støp av garasjer og plater. 

En betongbil med 16m transportbånd kan levere vannrett, men også i helling og opp på høyder. Båndet består av et belte som ruller rundt og drar med seg betongen, noe som gjør at den egner seg for levering i avstander opp til 16m fra bakkant betongbil og frem til forskaling. Denne benyttes ofte til støp av plater, vegger o.l. Videre har Pumpemixeren et tårn på 24m og kan samtidig frakte med seg opptil 4-5 kubikk, hvor også slanger på opptil 50 meter kan benyttes. Det er også mulig å reservere vanlige betongpumper uten betongtrommel i forskjellige lengder for pumping til større prosjekter.

Man kan spare mye tid og penger på å velge riktig bil og tilleggsutstyr tilpasset støpejobben! Ofte er ca 30 minutter leveringstid med i prisen, med tillegg for brukt tid over dette. Bestiller du på Betongsentrum.no får du 60 minutter fri levering, samtidig som at vi kvalitetssikrer gjennomføringen av din støp!

Husk at det er du som kunde som er ansvarlig for utførelsen av støpen og etterarbeidet. Betongprodusenten er kun en vareleverandør! Det er også kunden sitt ansvar at veien er sikker og klargjort for levering av betongen på byggeplass, så det er viktig at betongbilen enkelt kan navigere frem til tiltenkt lossested. Husk at bilene ofte trenger plass til manøvrering, bruk av utstyr og i noen tilfeller støttebèn (bånd og pumper). Bånd- og pumpebiler er også avhengig av plass over bilen for opp og igjen-rigging.

De fleste betongbiler er omtrent 9-11m lange og har en bredde på 2,55m.

Utstyr for lossing

3 biltyper

1 – 2 meter

Vanlig betongbil

Mer informasjon

En betongbil uten utstyr egner seg best til levering direkte i forskaling, i pumpe eller i tobb. Utløpet på rennen er ca 1,50 over pakken og kan justeres noe, men strekker seg ikke lenger enn ca. 1 meter ut bak bilen.

Noen biler har løse skjøterenner som kan hektes på, men dette brukes sjelden og kan ikke garanteres ved levering.

Inntil 9 meter

Rennebil

Mer informasjon

En betongbil med hydraulisk renne har en rekkevidde på opptil 9 meter. Teleskoprennen har en spennvidde på omtrent 180 grader bak bilen og kan gå omtrent 90 grader vinkelrett ut fra bilen, på hver side. Rennen er avhengig av godt fall for at betongen skal gli, og selve utløpet på bilen er ca 1,90 cm fra bakkenivå.

Betongen mates ujevnt ut fra bil og kommer i puljer, og det er derfor viktig å være oppmerksom på dette under lossing. Rennen har også en tendens til å sige noe ned, da betongen i rennen har høy densitet og er tung!

Hydraulisk renne egner seg godt til levering av garasjegulv og i lave forskalinger, men er et fleksibelt verktøy som også kan brukes til andre oppdrag.

Inntil 16 meter

Båndbil

Mer informasjon

En betongbil med hydraulisk transportbånd har en rekkevidde på inntil 16 meter. Nyere biler har justerbar lengde mellom 12 og 16 meter. Samtidig kan båndet også “knekkes” for å oppnå ønsket vinkel. Båndet har en spennvidde på omtrent 180 grader bak betongbil og kan levere oppover på skrå i høyden.

Betongen mates jevnt ut fra bil og hastighet på bånd og mating kan justeres på en god måte. Betongbilen vil ha behov for å ta ut støttebein, så det må beregnes ekstra god plass til dette. Det må heller ikke være noen overhengende ledningsspenn i umiddelbar nærhet til betongbil.

Transportbånd egner seg godt til levering til garasjegulv, vegger og elementer, er et fleksibelt verktøy som kan levere til høye forskalinger og har et bredt bruksområdet.

PUMPEMIXER

Pumpemixer med tårn på 24 meter rekkevidde

24m tårn og inntil 50m slanger kan benyttes!

Pumpemixer

24 meter tårn

Fleksibel

En pumpemixer veier opp mot 32 tonn fullastet, og kan ta med seg opptil 4-5 kubikk avhengig av vektbegrensninger og konsistens.

Pumpemixeren har mange bruksområder, og i kombinasjon med tårnet på 24 meter med tillegg av slanger på opptil 50m er det få plasser en slik bil ikke kommer til og får støpt. Det er spesielt viktig å legge merke til at en slik bil krever en del plass, både på siden og i høyden. Det må ikke være kabelspenn i umiddelbar nærhet eller over oppstillingsplass. Samtidig må det være plass til utfelling av støtteben i bredde 1-3 meter på hver side.

Levering med pumpemixer koster ofte en noe mer, og sluttprisen avhenger av tidsbruk, hvor mange kubikk som skal pumpes og om det trengs hjelpemann til assistanse for bæring av slanger og lignende, samt om pumpemixer kan rengjøres på stedet eller må returnere til betongstasjon for spyling og rengjøring.

TÅRNPUMPE

Pumpebil med tårn på 38 meter

Tårnpumpe

24-56 meter tårn

Rask og presis

En pumpebil kan veie opp mot 32 tonn og har et tårn som rekker fra 24 meter til over 56 meter.  Dette kan kombineres med slanger inntil 200 meter. Denne biltypen har ikke mulighet til å ta med seg betong selv, og er avhengig av leveranser fra vanlige betongbiler.

Pumpebilen har flere bruksområder, og brukes ofte i kombinasjon med slanger for støp av større betongplater, vegger og konstruksjoner. Disse har høy effektivitet og kan pumpe mange kubikk på kort tid!

Det er også her spesielt viktig å legge merke til at en slik pumpebil krever mye plass, både på siden, bak og i høyden. Det kan ikke være høyspentledninger i umiddelbar nærhet eller over losseområdet og bilen har støttebèn som går ut på sidene, ofte 1-5 meter.

Bruk av pumpebil er avhengig av andre betongbiler for å få betongen levert til seg, og gjør derfor støpejobben noe mer kostbar. Likevel kan dette være et svært tidsbesparende verktøy! Prisen avhenger av antall kubikk pumpet og tiden som blir brukt fra avreise blandeverk til ferdig vasket for nytt oppdrag!

Betongsentrum.no

Samme pris som produsent, med gratis oppfølging og veiledning.

Send oss informasjon om ditt prosjekt og motta et pristilbud innen kort tid.

Produkter fra nettbutikk

NYE PRODUKTER