Betongbiler og utstyr

Vi samarbeider med produsenter med ny og moderne bilpark!

Utstyret som benyttes er likt over hele landet.

For en effektiv betongleveranse må riktig betongbiltype benyttes. Betongbilen har påmontert losseutstyr som velges ut i fra prosjekttype og avstand fra oppstillingsplass til støpeområdet. Det vanligste losseutstyret er 9m renne, 16m bånd og pumpemixer med tårn/slanger. Se informasjon, bilder og video lenger ned på siden.

BETONGBILEN

Betongbil uten utstyr (1m)

Vi i Betongsentrum AS sikrer deg en fastpris på betong og levering og gir deg tydelige vilkår å forholde deg til, samtidig som at du får oppfølging og veiledning gjennom hele støpeprosessen!

Enkel bestilling av betong!

Powered by BMAx

Betongbilen

…effektiv leveranse!

LEVERING

En betongbil veier opp mot 32 tonn fullastet, og kan ta med seg 4-8 kubikk, avhengig av utstyr og vektbegrensninger.

En vanlig betongbil har som regel kun 1m utløpsrenne og kan kun losse rett fra bil. Denne brukes der betongbilen kan rygge helt inntil forskaling og tømme direkte oppi, uten behov for plassering av betongen andre steder.

En betongbil med 9m hydraulisk renne har en rekkevidde på 9m fra bakkant betongbil til ytterst på rennen, og er avhengig av fall fra ca. 1,80 høyde på bilen og ned mot bakken opptil 9m fremme. Dette for at betongen skal kunne flyte ned og ut. Denne biltypen benyttes ofte til støp av garasjer og plater. 

En betongbil med 16m transportbånd kan levere vannrett, men også i helling og opp på høyder. Båndet består av et belte som ruller rundt og drar med seg betongen, noe som gjør at den egner seg for levering i avstander opp til 16m fra bakkant betongbil og frem til forskaling. Denne benyttes ofte til støp av plater, vegger o.l. Videre har Pumpemixeren et tårn på 24m og kan samtidig frakte med seg opptil 4-5 kubikk, hvor også slanger på opptil 50 meter kan benyttes. Det er også mulig å reservere vanlige betongpumper uten betongtrommel i forskjellige lengder for pumping til større prosjekter.

Man kan spare mye tid og penger på å velge riktig bil og tilleggsutstyr tilpasset støpejobben! Ofte er ca 30 minutter leveringstid med i prisen, med tillegg for brukt tid over dette. Bestiller du på Betongsentrum.no får du 60 minutter fri levering, samtidig som at vi kvalitetssikrer gjennomføringen av din støp!

Husk at det er du som kunde som er ansvarlig for utførelsen av støpen og etterarbeidet. Betongprodusenten er kun en vareleverandør! Det er også kunden sitt ansvar at veien er sikker og klargjort for levering av betongen på byggeplass, så det er viktig at betongbilen enkelt kan navigere frem til tiltenkt lossested. Husk at bilene ofte trenger plass til manøvrering, bruk av utstyr og i noen tilfeller støttebèn (bånd og pumper). Bånd- og pumpebiler er også avhengig av plass over bilen for opp og igjen-rigging.

De fleste betongbiler er omtrent 9-11m lange og har en bredde på 2,55m.

Utstyr for lossing

3 TYPER BETONGBILER

1 – 2 meter

Vanlig betongbil

"Direkte tipp"

Betongbil uten utstyr har en kort rekkevidde, og kan normalt kun levere inntil 1-2m bak betongbil.

Alle betongbiler har denne utløpsrennen påmontert som utgangspunkt, og noen biler har også 1-2 ekstra skjøterenner som kan kobles direkte på utløpsrennen for 1-2m ekstra losselengde.

Ved bestilling av betongbil uten losseutstyr må man være helt sikker på at betongbilen kan levere. Skal det losses i f.eks trillebåre eller lignende kan lossetiden bli såpass lang at en renne- eller båndbil ville kunne lønne seg.

Les mer om direkte tipp

En betongbil uten utstyr egner seg best til levering direkte i forskaling, i pumpe eller i tobb. Utløpet på rennen er ca. 1,50m over bakken og kan justeres noe, men strekker seg ikke lenger enn ca. 1 meter ut bak betongbilen.

Noen biler har løse skjøterenner som kan hektes på, men dette brukes normalt ikke så ofte og kan ikke garanteres ved levering.

Denne biltypen egner seg til levering med “direkte tipp” bak betongbil på bakken, i trillebåre eller lignende, eller til leveranse på en pumpe eller sprøyterigg.

Ved bestilling av “jordfuktig” betong vil denne normalt også kunne levere ved å losse betongen rett bak bil.

Se video av betongbil:

Inntil 9 meter

Rennebil

"9m Rennebil"

Betongbil med renne har en rekkevidde på inntil 9 meter fra bakkant betongbil, i rett linje til ytterst i rennen.

Den er avhengig av fall fra utløp på trommel (ca. 1,80m høyde) og ned mot forskalingen. Leveringshøyde med rennen er normalt fra 0 til 1,6m over bakkeplan, avhengig av betongkonsistens, utstrekk og terreng.

Det er viktig at det er tilstrekkelig plass til oppstilling av betongbil som er 2,8m bred og inntil 12m lang, og at grunnen tåler vekten av betongbilen på opptil 32 tonn. Betongbilene har 4 aksler og begrenset svingradius.

Les mer om 9m renne

En betongbil med hydraulisk renne har en rekkevidde på opptil 9 meter. Teleskoprennen kan svinges omtrent 180 grader bak bilen, og kan derfor levere ca. 90 grader vinkelrett ut fra bilen på hver side. Rennen er avhengig av godt fall for at betongen skal flyte nedover, og maksimal leveringshøyde vil være omtrent 1,60-1,70m over bakken, avhengig av betongens egenskaper og oppstilling.

Betongen mates ujevnt ut fra bil og kommer normalt rennende i puljer, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette under lossing i f.eks ringmurer. Rennen vil også svinge noe opp og ned under lossing, avhengig av hvor mye betong som er i rennen.

Hydraulisk renne egner seg godt til levering av garasjegulv, fundamenter og i lave forskalinger, men er et fleksibelt verktøy som også kan brukes til andre typer støper der forholdene tillater det.

Se video av rennebil:

Inntil 16 meter

Båndbil

"16m Båndbil"

Båndbilen har en rekkevidde på inntil 16 meter i rett linje fra bakkant betongbil, med justerbar lengde mellom 12-16m.

Transportbåndet kan levere bortover og oppover i helling inntil 60 grader. Det er viktig at det ikke er noen overhengende kabler eller andre hindringer over eller nær betongbilens oppstillingsplass.

Det vil bli benyttet støtteben, slik at grunnen må være stabil og tåle vekten av bil og betong på inntil 32 tonn. Normalt kan det derfor ikke stilles opp på gressplen eller andre myke områder.

Les mer om 16m bånd

En betongbil med transportbånd har en rekkevidde på inntil 16 meter. Nyere biler har justerbar lengde mellom 12 og 16 meter. Samtidig kan båndet også “knekkes” for å oppnå ønsket vinkel i rett linje. Båndet kan justeres omtrent 180 grader bak betongbil og kan levere vannrett eller oppover på skrå.

Betongen mates jevnt ut fra bil og hastighet på bånd og lossingen kan fin-justeres. Betongbilen vil bruke støttebein, så det må beregnes ekstra god plass til dette. Det må ikke være noen overhengende kabelspenn el.l. i umiddelbar nærhet til betongbil.

Transportbånd egner seg godt til levering til systemelementer, gulv, vegger, fundamenter og lignende, og er en fleksibel lossemetode med et bredt bruksområde. De fleste båndbiler har også en slangestuss som kan festes i enden.

Se video av båndbil:

STORSTØP

Betongsemi

…inntil 14m³

Storstøp

En betongsemi egner seg ved større prosjekter hvor det er god plass til trygg navigering, og hvor pumpe benyttes.

Denne biltypen har høyere lastekapasitet enn en vanlig betongbil, ofte fra 9 til 14m³ avhengig av av region. Den har som regel kun en kort rennestuss for direkte tipp bak bil (1m), som i noen tilfeller kan forlenges med 1-2 skjøterenner.

Vi prosjekterer din støp ved bestilling av ferdigbetong, og finner den mest effektive og kostnadsbesparende gjennomføringen for ditt støpeprosjekt! Send inn en uforpliktende bestilling her.

PUMPEMIXER

Pumpemixer med tårn på 24 meter rekkevidde

24m tårn og inntil 50m slanger kan benyttes!

Pumpemixer

…24 meter tårn

Fleksibel

En pumpemixer veier opp mot 32 tonn fullastet, og kan ta med seg opptil 4-5 kubikk avhengig av vektbegrensninger og konsistens.

Pumpemixeren har mange bruksområder, og i kombinasjon med tårnet på 24 meter med tillegg av slanger på opptil 50m er det få plasser en slik bil ikke kommer til og får støpt. Det er spesielt viktig å legge merke til at en slik bil krever en del plass, både på siden og i høyden. Det må ikke være kabelspenn i umiddelbar nærhet eller over oppstillingsplass. Samtidig må det være plass til utfelling av støtteben i bredde 1-3 meter på hver side.

Levering med pumpemixer koster ofte en noe mer, og sluttprisen avhenger av tidsbruk, hvor mange kubikk som skal pumpes og om det trengs hjelpemann til assistanse for bæring av slanger og lignende, samt om pumpemixer kan rengjøres på stedet eller må returnere til betongstasjon for spyling og rengjøring.

Les mer om pumpemixer her.

TÅRNPUMPE

Pumpebil med tårn på 38 meter

Tårnpumpe

…24-56 meter tårn

Rask og presis

En pumpebil kan veie opp mot 32 tonn og har et tårn som rekker fra 24 meter til over 56 meter.  Dette kan kombineres med slanger inntil 200 meter. Denne biltypen har ikke mulighet til å ta med seg betong selv, og er avhengig av leveranser fra vanlige betongbiler.

Pumpebilen har flere bruksområder, og brukes ofte i kombinasjon med slanger for støp av større betongplater, vegger og konstruksjoner. Disse har høy effektivitet og kan pumpe mange kubikk på kort tid!

Det er også her spesielt viktig å legge merke til at en slik pumpebil krever mye plass, både på siden, bak og i høyden. Det kan ikke være høyspentledninger i umiddelbar nærhet eller over losseområdet og bilen har støttebèn som går ut på sidene, ofte 1-5 meter.

Bruk av pumpebil er avhengig av andre betongbiler for å få betongen levert til seg, og gjør derfor støpejobben noe mer kostbar. Likevel kan dette være et svært tidsbesparende verktøy! Prisen avhenger av antall kubikk pumpet og tiden som blir brukt fra avreise blandeverk til ferdig vasket for nytt oppdrag!

VIDEO

Betongsentrum.no

Samme pris som produsent, med gratis oppfølging og veiledning!

Bestill betong hos oss og få et uforpliktende pristilbud innen 24t!

Produkter fra nettbutikk

NYE PRODUKTER

Betongsentrum.no
5.0 Stjerner - Basert på 16 tilbakemeldinger