Betongkvalitet & Etterarbeid

BETONG

HOLDBARHET

BETONGKVALITET

Ferdigbetong som leveres i Norge produseres i forskjellige styrker, konsistenser og varianter, alt avhengig av bruksområde og støpemåte. Betong består av vann, sement, tilslag (sand, pukk) og forskjellige tilsetningsstoffer og produseres i alle tilfeller i henhold til Norsk Standard.

Ved støp av kjellergulv kan det f.eks være tilstrekkelig med en rimeligere betong av svakere karakter, da belastningen ofte er lav. Her brukes ofte en B20 M90 med redusert steindmengde, f.eks 50%. Konsistensen som ofte  brukes er 220-240, da denne vil være lettere å fordele og legge ut. Det anbefales ikke å støpe tynnere enn 5-6 cm tykkelse. En komplett benevnelse på betongkvaliteten på en kjellerstøp kan være B20 M90 D16 50% redusert synk 220.

Garasjegulv derimot er mer utsatt for belastning og miljøpåvirkninger, og en sterkere betong er ofte å anbefale. Her brukes ofte en B35 M45 med full- eller 25% redusert steinmengde. Noen ganger kan det være tilstrekkelig med en B30 M60. Disse jobbene utføres ofte med 9m hydraulisk renne, for enklere utleggelse. Uten bruk av vibrerende utstyr anbefales ofte en synk (konsistens) på 220-240.

Etterarbeid er vel så viktig som betongkvaliteten, og en sterk betong består av riktig grunnarbeid, armering, utført støp og riktig etterbehandling.

Bestiller du betong hos oss sikrer vi riktig betongkvalitet og veileder deg gjennom hele støpeprosessen. Vi gjør det enkelt å bestille betong og gir deg fastpris på betong og transport. Send oss informasjon om din støp så gir vi deg pris innen 24t.

Riktig kvalitet og konsistens er viktig for et godt resultat!

Vi leverer betong til hele Norge!