Betongsliping

Betongsliping

Betongsliping kan utføres av både gammel og ny betong.

Det kan også utføres på avrettingsmasse. Les mer på Avretting.no.

Sliping av betong

Betongens overflate slipes gradvis ned 2-3mm. Dette kan utføres i flere omganger avhengig av ønsket resultat. Videre behandles og poleres betongoverflaten til et blankt og skinnende resultat!

Ved sliping av nystøpt betong er det ofte den som sliper som støper gulvet. Dette for å velge riktig betongresept med ønsket innhold og type tilslag for ønsket utseende på det slipte gulvet. Videre vil dette sikre at gode herdeforhold gir minimal risiko for riss og oppsprekking.

Betongen kan også tilsettes glass eller større steiner for et annerledes utseende utseende.

HTC Superfloor

Med HTC Superfloor systemet kan man velge mellom Platinum, Gold, Silver og Bronze behandling, alt etter det som passer årosjekt og ønsket uttrykk best!

Platinum | Speilblank

Dette er den mest brukte varianten både funksjonelt og estetisk. Det slipes bort 2-3 mm av overflaten slik at den underliggende, sterke betongen eksponeres og du får en meget høy slitestyrke. Det kommer frem en mix av små og store steiner av tilslaget. Gulvet slipes til sammen inntil 8 trinn og du får en speilblank finish. Den blanke overflaten gjør gulvet lett å rengjøre og mer motstandsdyktig mot spor og forurensning. Lyset reflekteres meget bra. For best resultat benyttes Dmax 22 mm stein uten steinreduksjon i betongen. Betongens hardhet måles før utførelse hvor eventuell impregnering utføres med HDS eller HDS+.

Termisk glasering er mulig som tilvalg hvor overflaten sluttbehandles vi med en High-Speed Burnisher. Tung polermaskin benyttes med en rotasjonshastighet på inntil 2500 rpm. Dette varmer opp top-coaten for en glansverdi helt opp mot 90. Må avtales i forkant av hensyn til slipesteg. Les mer om PLATINUM – SPEILBLANK på denne linken.

Gold | Blank

På denne varianten utelukkes det første grove slipetrinnet og det slipes bare bort ca. 1 mm av betonghuden på overflaten. Den underliggende sterkere betongen eksponeres og bare småsteinene med finstoffet kommer frem som tilslag. Gulvet slipes til sammen 7 trinn og du får en blank finish. Den blanke overflaten gjør gulvet lett å rengjøre og mer motstandsdyktig mot spor og forurensning. Lyset reflekteres bra.

Da det første grove slipetrinnet er utelukket forutsetter denne varianten at gulvet er støpt veldig plant og avsluttet med «helikopter» brettskuring etter støpning. Best resultat med lite og jevnt tilslag får du ved å støpe med Dmax 8 Finsats.

Termisk glasering er mulig som tilvalg hvor overflaten sluttbehandles vi med en High-Speed Burnisher. Tung polermaskin benyttes med en rotasjonshastighet på inntil 2500 rpm. Dette varmer opp top-coaten for en glansverdi helt opp mot 90. Må avtales i forkant av hensyn til slipesteg. Les mer om GOLD – BLANK på denne linken.

Silver | Matt

Dette er varianten for de som vil ha de gode egenskapene med et godt slipt gulv og en matt overflate. Det slipes bort 2-3 mm av overflaten slik at den underliggende, sterkere betongen eksponeres tilsvarende Platinum. Det kommer frem en mix av små og store steiner som tilslag. Gulvet slipes til sammen inntil 5 trinn og du får en matt finish. For best resultat bestilles Dmax 22 mm stein uten steinreduksjon i betongen. Les mer om SILVER – MATT på denne linken.

Bronze | Blank tørrpolering på stålglattet betong

Dette er en rimelig variant hvor ingen steiner eksponeres fordi det ikke slipes gjennom betonghuden. Det er en 4 trinns prosess med finsliping/polering som styrker den stålglattede overflaten. Gulvet blir støvfritt og får en speilblank og røff finish. Den blanke overflaten gjør gulvet lett å rengjøre og mer motstandsdyktig mot spor og forurensning.

Denne varianten forutsetter et meget godt forarbeid. Gulvet må være støpt veldig plant og avsluttet med stålglatting inklusive helt ut i alle hjørner og kanter etter støpning. Det må ikke brukes tilsetninger som vannglass, mykgjørere eller lignende under støpningen da ujevnheter i farge og utseende på betongoverflaten ikke tas vekk med poleringen. Rett etter den nøyaktige stålglattingen må betongtemperatur holdes under 30 ℃ og det bør våtherdes med vann over flere dager for å minimalisere sprekker/svinnriss.

Så snart det er mulig etter herdingen kjøres det over med big-block eller SR Sort med halv gangfart slik at eventuelle nupper/ujevnheter fjernes uten å slipe gjennom topphinnen og gulvet blir «grått» som betyr at det er godt grovpolert. Deretter moppes HTC Cure inn og polerer opp med HTC plastikkbundne diamanter til ønskelig glans på gulvet. Avsluttes med en flekkbeskytter på overflaten. Les mer om BRONZE – BLANK på denne linken.

Les mer om HTC Superfloor på denne linken.

Sliping av fiberarmert betong

Betong som er tilsatt stålfiber kan også slipes.

Fiberen vil ofte være svært synlig i betongoverflaten, både på tvers og på langs. Dette vil gi et noe “sølvflake” preg, som man enten “elsker eller hater”.

Det er viktig at slipt fiberbetong raskt behandles for å hindre utvikling av rust og “rødlig” farge rundt fiberen.

Normalt benyttes vanlig stålfiber (svartstål). Tidligere har det vært testet rustfritt stål som alternativ, men pga. svært høy kostnad er dette ikke lenger tilgjengelig i Norge. Galvanisert stålfiber er også testet, men vil ha samme effekt som vanlig fiber når den slipes.

Ønsker man ikke synlig stålfiber i overflaten er vanlig armering med matter og kamstål alternativet.

Unngå sprekker

Rissdannelser kan fort oppstå ved støp og behandling. Det er derfor svært viktig å følge riktig prosedyre under og etter støp.

Betong som skal slipes kan med fordel tilsettes 1% SRA svinnreduserende tilsetningsstoff ved blanding. Dette vil hindre faren for mikroriss og lignende.

Samtidig må vannavdamping raskt stanses ved bruk av herdemembran som sprayes på.

Sluttresultat

Betongens innhold bestemmer i stor grad det estetiske uttrykket på betongen etter støp.

Samtidig er det svært viktig å støpe ut riktig og ikke trå i betong som allerede er støpt ut. Dette vil kunne i fotavtrykk i betongen ved sliping.

Overflaten kan poleres og behandles på forskjellige måter avhengig av uttrykk.

For en “wet-look” kan Mapeprimer M benyttes og det finnes flere andre alternativ for å sikre støvbinding og ønsket utseende.

Vi utfører betongsliping over hele landet!

Kontakt oss

Se også denne linken for mer informasjon om betongsliping.