BLANDE BETONG SELV

Blande betong selv

Noen ganger kan det lønne seg å blande betong eller flytmasse selv, spesielt hvis man ønsker å spare litt på små støpejobber, har ledig tid og tilgjengelige ressurser og utstyr. Ofte er det mindre prosjekter opp til 1 kubikk, som baderomsgulv, kjellergulv eller oppretting av flater som er aktuelle for full egeninnsats, men det er alltid viktig å ha et realistisk forhold til både kvalitet, pris og tidsbruken ved slike prosjekter. Under går vi gjennom prisbildet og blandeforholdet og mengden materialer som kreves ved slike støper i forhold til ferdigbetong “levert på døra”!
Støping av kjellergulv er en populær geskjeft for mange huseiere, da kjelleren i eldre hus ofte må senkes, renoveres og dreneres. Kanskje er det også aktuelt å støpe en liten del av kjellergulvet. Utregning av kubikk gjøres enkelt med vår kubikkalkulator eller ved å multiplisere lengde, bredde og høyde, noe som gir grunnlaget for beregning av mengder og pris.

Ferdig levert

Skal det støpes f.eks 2,1 kubikk i en kjeller som er lett tilgjengelig gjennom enten vindu eller dør vil prisen være på omtrent 8000.-, ferdig levert med betongbil med 9 meters teleskoprenne i sentrale strøk. Bruk av båndbil med 16m teleskopbånd vil komme på omtrent 8500 og bruk av pumpebil med 24m tårn og/eller slanger for pumping av betongen vil komme på omtrent 12.500.-. Her på Betongsentrum.no får du fastpris på leveringen, men ved bestilling direkte hos leverandør vil prisene variere mye. Du kan sjekke prisen på ditt prosjekt ved å bruke vår priskalkulator.
Levering av betong rett fra vanlig betongbil uten bruk av tilleggsutstyr montert på bil kan noen ganger være et alternativ, men dette vil ofte ta for lang tid og ende opp med å koste like mye eller mer enn levering med utstyr, da det ofte kun er 30-40 minutter leveringstid inkludert ved levering (hos Betongsentrum tilbyr vi 60 minutter fri levering!)
Bruk av pumpebil blir ofte en god del dyrere enn levering med vanlig betongbil med utstyr. En rennebil med 9m teleskoprenne vil fungere gjennom et kjellervindu ved riktig vinkel og ved fall, hvor betongen så kan draes ut eller flyttes med trillebåre. En båndbil får sjelden plass hvis det ikke er gjennom et større vindu eller en dør, event. ved bruk av slangestuss for å komme på innsiden av vegg/vindu. På en båndbil må det likevel ikke være fall fra bil til plate ved levering, da båndet er avhengig av horisontal utlegging eller en helling i kombinasjon med slangestuss for optimalt resultat og kontroll under levering. Dette vil også forhindre unødig gris og søl med betong.

Blande selv

Det er to metoder å blande selv på; bruk av tørrbetong kjøpt i sekker eller kjøp av sement, sand, pukk og vann i løsvekt som separate tilsetninger.
Hvis du f.eks skal blande 2,1 kubikk selv med bruk av kun tørrbetongsekker, som består av ferdige 25kg sekker med sement/sand-blanding med eller uten fiber hvor springvann blandes inn, vil det koste ca. 5500 kr for 140 stk sekker med billigste B20 tørrbetong (ca 35,- pr. sekk). Utbytte pr. sekk er ca. 15 liter, så det tar en del tid å blande 140 sekker tørrbetong i bøtter eller i betongblander.
Blander du betong på den tradisjonelle måten med sand og stein trengs ca.; 735kg sement, 2300kg sand, 1575kg singel og 335kg vann for å oppnå 2,1 kubikk. Med nok folk, tid og tilgang på utstyr kan dette lønne seg. Likevel blir det ofte for ressurskrevende til å være lønnsomt når mengden passerer 1 kubikk, men dette variere fra prosjekt til prosjekt. Den samlede kostnaden kan fort blir høy, og totalt sett kan det lønne seg å få betongen levert.
I vår kubikk kalkulator finner du også blandeforhold og pris på betong ved utregning, sammen med antall sekker tørrbetong som vil medgå ved flytstøp. Dette regnes automatisk ut ved innlegging av mål og dimensjoner på ditt prosjekt.

 

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon om betong, kampanjer og tilbud!