BLANDE BETONG SELV

Blande betong selv

Er det lønnsomt?

Noen ganger kan det lønne seg å blande betong eller avrettingsmasse selv. Spesielt er dette aktuelt på prosjekter som ligger vanskelig til for betongbil, langt unna nærmeste produsent og hvor man selv har utstyr og nok ledig tid og ressurser tilgjengelig.

Ofte er det mindre prosjekter under 1 kubikk som er aktuelle for egeninnsats. Dette er ofte baderomsgulv, små støp i kjeller, trapper, støttemurer eller oppretting av eksisterende gulv.

i: Betong veier 2400kg pr. kubikk!

Mengder over 1m³ er som regel rimeligst å få levert med betongbil (sentrale strøk)Prisen på levering avhenger av transportdistanse, type utstyr som kan levere og leveringstiden.

i: Klikk her for pristilbud på levering av betong.

Blande 1m³ selv?

Normalt er to metoder som benyttes når betong selv skal blandes; bruk av tørrbetong kjøpt i sekker (25kg) eller kjøp av sement, sand, pukk og vann i løsvekt som separate tilsetninger, for selv å blande disse.

Hva trenger jeg?

Betong egner seg for tykkelser fra 7cm og oppover. Skal det støpes tynnere enn dette benyttes som regel avrettingsmasse.

Betong blandes i egen blandemaskin eller i bøtter, hvor enten ferdigblandet tørrbetongsekker (25kg) benyttes og tilsettes vann, eller sement, sand og pukk kjøpes inn og tilsettes hver for seg.

Avrettingsmasse kjøpes også i sekker på 25kg hvor 2-3 liter vann tilsettes (utgjør normal 13-15 liter masse pr. sekk). Denne massen er mer finkornet og tyntflytende enn tørrbetong, og benyttes til avretting av gulv.

Normalt trengs god tilgang til vann, bøtter til blanding, blandemaskin i form av trommel eller håndblander, massene som skal blandes og utstyr for utstøping og pussing.

Tørrbetong

Skal du selv blande 1m³ ved bruk av kun tørrbetongsekker kreves god forberedelse.

Sekkene med B20, B30 eller B35 som kjøpes inn koster normalt fra 40-150,- kr inkl. MVA. De består av ferdige blandet tørrbetong og veier normalt 25kg pr. sekk. Av dette er bestanddelene normalt ca. 5kg sement og 20kg aggregater (stein/sand). Dette blandes med anbefalt mengde vann og gir normalt 13-15 liter masse.

Betongkvaliteter

B20 inneholder mindre sement enn øvrige betongkvaliteter og har lavere trykkstyrke (ca. 20 MPa). Den egner derfor seg for små prosjekter med lave belastninger innendørs.

B30 er en noe sterkere betong. Både B20 og B30 benyttes ofte for kjellergulv, hvor B30 også egner seg godt til områder med noe større belastninger, som f.eks fylling i systemelementer og lignende.

Skal det støpes utendørs i tradisjonell forskaling hvor betongen står væreksponert anbefales en B35 MF45. Denne vil normalt ha frostsikre egenskaper.

Antall sekker

Blanding av 1m³ vil normalt kreve ca. 67 sekker tørrbetong (ved 15 liter masse pr. sekk). Avhengig av størrelse på bøtter og type blander vil dette være tidkrevende. Det er samtidig viktig å sikre jevn blanding og sammenbinding av lagene som støpes, slik at støpeskjøt ikke oppstår.

Kvaliteten vil normalt ikke bli den samme som ved fabrikkblandet ferdigbetong. På fabrikk veies masser opp nøyaktig, hvor det også benyttes tilsetningsstoffer som gir betongen spesielle egenskaper. Dette er stoffer som erstatter vann, gir bedre flyt, frostsikkerhet og bedre støelighet.

Egenblanding

Blander du betong på den tradisjonelle måten med sement, sand, stein og vann i blandemasking, hvor bestanddelene er kjøpt inn separat, vil det ved blanding av 1m³ medgå ca.:
  • 350kg sement (15%)
  • 1100kg sand (46%)
  • 750kg singel/pukk (32%)
  • 160kg vann (7%)
Totalt vil mengdene ha en vekt på 2360kg og volumet vil utgjøre 1000 liter. Blandingen tilsvarer en B30 betong.
i: Beregn mengder selv i vår kubikk kalkulator!

Ferdig levert

Skal du støpe 1m³ på en plate som er lett tilgjengelig for betongbil, vil prisen være på ca. 4000.- inkl. MVA, ved direkte tipp fra bil (1m lengde). Dette er f.eks tipp i trillebåre (inntil 30 min leveringstid) og støp av f.eks plate til søppelstativ ved vei.

Leveringsutstyr

Må det benyttes hydraulisk renne (9 meter) eller transportbånd (16 meter) vil kostnaden på dette være ca. 5.500,- inkl. MVA. Disse biltypene benyttes ofte til støp av f.eks støttemurer, garasjeplater og lignende. Les mer på Betongbil.no.

Støp innendørs i f.eks kjeller krever normalt pumpe og slanger. Samtidig medgår det ca. 0,5m³ som svinn, slik at mengden må økes. Levering av 1,5m³ med pump og slanger vil ha en estimert kostnad på ca. 10.000,- inkl. MVA. Les mer på Pumpemixer.no.

Kostnaden kan derfor variere mye avhengig av biltype og typen støpeprosjekt.

i: Bestill betong av oss og få fastpris på leveransen!

i: Vi tilbyr også betongfarge, fiberarmering og ferdigbetong!

Kjellergulv

Renovering av kjellergulv er et av de vanligste prosjekttypene blant selvbyggere, da kjelleren i eldre hus ofte må senkes, fuktsikres og dreneres. Mange ønsker også varme i gulvet, og i noen tilfeller er det kun aktuelt å støpe en liten del av kjellergulvet. Les mer her.

Dette er prosjekter hvor det ofte benyttes pumpe og slanger for levering. Kontakt oss for tilbud på betongleveransen.

i: Utregning av kubikk gjøres enkelt med vår kubikkalkulator.

Permeabel betong

Permeabel betong er betegnelsen på betong som er porøs og drenerende.

Dette kan blandes og støpes ut selv, men krever noe annen teknikk enn ved støp av normalbetong.  Les mer om permeabel betong her.

God tips til utlegging av denne typen betong på små prosjekter finnes på denne linken.

Videoen under viser hvordan dette kan lages:

Pumper og blandemaskiner

Skal du støpe selv kan det være til stor hjelp å leie eller kjøpe en pumpe med eller uten kombinert blandemaskin.

Massene du skal støpe med leveres ofte i sekker av 20kg eller 25kg, som da knekkes oppi blanderen.

Vanntilkoblingen og mixeren sørger for at ferdig blandede masser kommer ut i andre enden.

Les mer på denne linken.