BLANDE BETONG SELV

Blande betong selv

Er det lønnsomt?

Noen ganger kan det lønne seg å blande betong eller flytmasse selv, spesielt hvis man ønsker en rimelig gjennomføring, har ledig tid og tilgjengelige ressurser og utstyr
Ofte er det mindre prosjekter opp til 1 kubikk, som baderomsgulv, kjellergulv, trapper eller oppretting av flater som er aktuelle for full egeninnsats. Likevel er det viktig å ha et realistisk forhold til både kvalitet, gjennomføring, pris og tidsbruken ved slike prosjekter.
Under går vi gjennom prisbildet og blandeforholdet og mengden materialer som kreves ved slike støper i forhold til ferdigbetong “levert på døra”!

Kjellergulv

Renovering av kjellergulv er et av de vanligste prosjekttypene blant selvbyggere, da kjelleren i eldre hus ofte må senkes, fuktsikres og dreneres. Mange ønsker også varme i gulvet, og i noen tilfeller er det kun aktuelt å støpe en liten del av kjellergulvet. Les mer her.

i: Utregning av kubikk gjøres enkelt med vår kubikkalkulator.

Ferdig levert

Skal du støpe f.eks 2,1m³ på en plate som er lett tilgjengelig, vil prisen være på omtrent 8000.- inkl. MVA, ferdig levert med betongbil med 9 meters teleskoprenne eller 16m teleskopbånd. Skal det støpes i kjellerrom er det normalt nødvendig med pumpemixer og slanger, hvor leveransen normalt vil komme på omtrent 12.500.-.
i: Bestill betong av oss og få fastpris på leveransen! Sjekk pris med vår priskalkulator!

Betongbilen

Levering av betong rett fra vanlig betongbil uten bruk av tilleggsutstyr montert på bil kan noen ganger være et alternativ, men dette vil ofte ta for lang tid og ende opp med å koste like mye eller mer enn levering med losseutstyr, da det ofte kun er 30-40 minutter leveringstid inkludert ved levering.
Bruk av pumpebil blir ofte en god del dyrere enn levering med vanlig betongbil med utstyr. En rennebil med 9m teleskoprenne vil fungere gjennom et kjellervindu ved riktig vinkel og ved fall, hvor betongen så kan draes ut eller flyttes med trillebåre. En båndbil får sjelden plass hvis det ikke er gjennom et større vindu eller en dør, event. ved bruk av slangestuss for å komme på innsiden av vegg/vindu.

Blande selv

Normalt er to metoder som benyttes når betong selv skal blandes; bruk av tørrbetong kjøpt i sekker (25kg) eller kjøp av sement, sand, pukk og vann i løsvekt som separate tilsetninger, for selv å blande disse.
i: Vi tilbyr også betongfarge, fiberarmering og ferdigbetong!

Tørrbetong

Skal du selv blande 2,1m³ ved bruk av kun tørrbetongsekker er dette en stor jobb! Sekkene består av ferdige blandet tørrbetong av 25kg pr. sekk. Normalt er det ca. 5kg sement og 20kg. aggregater (stein/sand) i disse, som blandes med anbefalt mengde vann. Prisen på sekkene vil variere, men normalt vil dette koste ca. 5500 kr for 140 stk. sekker med billigste B20 tørrbetong (ca 35,- pr. sekk). Utbytte pr. sekk er ca. 15 liter, så det tar en del tid å blande de 140 sekker tørrbetong i bøtter eller i betongblander. Samtidig vil ikke kvaliteten bli på høyde med fabrikkblandet betong.

Egenblanding

Blander du betong på den tradisjonelle måten med sement, sand, stein og vann medgår normalt ca.; 735kg sement, 2300kg sand, 1575kg singel og 335kg vann for å oppnå 2,1m³.
Med nok hjelp, tid og tilgang på utstyr kan dette lønne seg avhengig av pris på bestanddelene.

Under 1m³

Blanding av mengder over 1m³ blir det ofte for ressurskrevende til å være lønnsomt, og ofte går grensen på prosjekter på 0,5m³. 1 kubikk ferdigbetong veier normalt 2400kg, slik at 0,5m³ utgjør 1200kg, som kan være mye å blande/bære.
Likevel må dette vurderes fra prosjekt til prosjekt. Den samlede kostnaden kan fort bli like høy som ved bestilling av ferdigbetong, og totalt sett kan det lønne seg å få betongen levert. Samtidig vil betongen som leveres være kvalitetssikret og ha stoffer som gjør den mer flytende, frostsikker og bearbeidelig, uten å gå utover kvaliteten.
i: I vår kubikk kalkulator kan du beregne både volum, blandeforhold og pris!