Bli betongarbeider

Betongarbeider

Betongbransjen er i sterk utvikling og markedet har et sterkt behov for flere betongfagarbeidere.

Som betongarbeider får du kunnskap innen oppføring av betongkonstruksjoner, med ferdigheter innen forskaling, armering og støp.

Yrket egner seg for den kreative og selvstendige sjelen, som trives ute med fysisk tungt arbeid. Yrket gir gode muligheter til utfoldelse og personlig vekst, både i en bedrift og som selvstendig næringsdrivende.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om mulighetene i bransjen. Kanskje kan vi hjelpe nettopp deg!

Kilde: Utdanning.no | Link

Hentet fra Utdanning.no:

En betongfagarbeider må ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetodene.  Det vil si både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder.

Betongfagarbeiderne er ofte spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.

HMS er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Betongfagarbeider ble tidligere kalt jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider.

LES MER