Bruk av herdemembran

Hvorfor bruke herdemembran?

Det er svært viktig at betong etterbehandles riktig etter støp! Hvis den ferdig støpte platen blir liggende åpen for værvind og sollys vil dette føre til risssprekkdannelser og en svært dårlig betongoverflate. Påføring av en membranherder hindrer avdamping fra den ferske betongoverflaten og sikrer gode herdeforhold for betongen.

Fersk betong

Fersk betong inneholder mye fuktighet, og det er viktig at denne bevares etter utstøping og i herdeperioden. Hvis overflaten blir liggende ubehandlet og eksponert vil mye av vannet fordampe, noe som vil føre til stopp i den hydrauliske avbindingen, uttørking og manglende utvikling av sementgèl (dannes kun i vannfylte kapillærer).

Effekt av påføring

Bruk av herdemembran vil forebygge plastisk svinn og dermed redusere risiko for opprissing i tidlig fase. Betongoverflatene vil også oppnå høyere styrke ved at de ikke tørker ut. Ved bruk dannes en tynn film som hindrer tap av fuktighet på ferske betongoverflater.

Når bør det benyttes?

Etterbehandling med påføring av herdemembran og tildekking med plast er derfor som regel alltid nødvendig, spesielt sommerstid. Dette vil være spesielt viktig ved ugunstige støpeforhold, som sterkt sollys, høye temperaturer, mye vind og lav luftfuktighet. Det samme gjelder ved støp av betong med lavt masseforhold (f.eks bruk av B20 M90). I disse tilfellene vil det være nødvendig å påføre herdemembran umiddelbart etter at betongen er lagt ut!

De viktigste faktorene som bestemmer uttørkningsforholdene er temperatur, vindhastighet, luftfuktighet og betongens fasthetsklasse, vanninnhold, vannseparasjon, sementtype og konstruksjonens tykkelse. Det store antall bestemmende faktorer forklarer hvorfor manglende etterbehandling noen ganger gir skader og andre ganger ikke. Bruk av herdemembran er en billig forsikring mot rissdannelse, sprekker og dårlige overflater.

Les mer på produktsiden her…