Riktig bruk av prellhammer

Denne siden inneholder materiell for opplæring i bruk av Proseq prellhammere.

 

Veiledninger finner også i OS Schmidt mobilapplikasjonen for Apple iOS og Android.

Introduksjon

De 6 videoene under er ment for introduksjon og informasjonsformål.

1. Introduksjon

2. Enkel demonstrasjon

3. Historien bak

4. Modellpresentasjon

5. Standard EN 12504-2

6. Korelasjonskurve

Brukerveiledning

De 14 videoene under viser forskjellige brukersenarioer for enheten.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7 er ikke tilgjengelig

Video 8 er ikke tilgjengelig

Video 9

Video 10

Video 11

Video 12

Video 13

Video 14

Anbefalte kursvideoer

De 6 videoene under går i dybden på måling av fasthet og fasthetsutvikling.

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6