Bygge forskaling?

Hvordan bygge forskaling

Når man skal lage en forskaling til et betongprosjekt må det taes hensyn til flere ting, og noe av det viktigste er holdbarhet og trykket som utvikles under støping!

Betong som fylles i forskaling utvikler et høyt trykk som ikke bare presser nedover, men i alle retninger. Samtidig er egenvekten på betong 2400kg pr. kubikk, slik at det er store krefter i sving når betongen først fylles i forskaling.

Ekstra forsterkninger

Den vanligste grunnen til stans i støpearbeidet er brudd i forskaling! Svært ofte ser vi at forskalingene som bygges fra grunn med materialer svikter under støp. Ofte fører dette til et dårlig sluttresultat og i noen tilfeller et stort opprydningsarbeid, hvor man må starte fra bunn igjen.

Støp av vegger, fundamenter, støttemurer, såler osv. krever at forskalingen sperres både i topp og i bunn, og i mange tilfeller er det behov for bruk av gjennomgangstag eller båndjern. Videre er det vanlig med stempling av forskalingen mot fast grunn eller lignende, sammen med sperringer i form av anker, armeringsjern eller materialer slått ned i grunnen.

Alternativer

I stede for bruk av trematerialer finnes det flere alternativer til forskaling og former det kan støpes i, avhengig av typen prosjekt. Skal det støpes støttemur eller lignende kan det f.eks benyttes systemelementer i isopor eller i mur/betong, som igjen fylles med ferdigbetong.

Det kan også benyttes forskalingslemmer som gir en effektiv fordeling av trykket under støp, hvor det benyttes medfølgende gjennomgangsstag og låsesystemer.

Andre alternativer kan være fristøp med betong av svært lav konsistens som formes etterhvert som det støpes, eller benyttelse av sprøytebetong som kan sprøytes på en en-sidet forskaling/bakgrunn.

Riktig betong

Det er samtidig viktig å benytte riktig betong, både for å oppnå riktig styrke og frostsikring, men også i forhold til konsistens og dannelsen av så lavt trykk som mulig under støp.

Bestiller du betong hos oss sørger vi for riktig betongtype og levering med egnet utstyr! Les mer her. 

Guide til forskaling

Nasjonalbiblioteket har boken Forskalingsboka. Her gjennomgås de fleste teknikker og prinsipper innenfor oppføring av forskaling til ulike prosjekter. Boka er tilgjengelig på denne linken.

Kilde: Nasjonalbiblioteket, 2020. Link.

Enkel bestilling av betong!

Betongsentrum Green