Category Archives

    Betongklubben

  • All
  • Mottakskontroll av betong

    Kontroll ved ankomst Betongen som bestilles skal være iht. spesifikasjon. Likevel kan det skje avvik som følge av misforståelser, problemer på blandeverk og under transport som vil kunne endre betongens egenskaper. Produksjon av ferdigbetong er avhengig av mange faktorer for et god resultat. Blant annet spiller fuktighet og temperatur av tilslag, sement og lignende inn. [...] Les mer