Category Archives

    Video

  • All
  • Legging av betong i innkjørsel

    Legging av betong i innkjørsel og på flatmark generelt kan gjøres på flere måter. I videoen under ser du en god måte å gjennomføre støpen på, men husk å løfte armeringsnettet noe slik at betongen også havner under nettet, og ikke trykker dette ned! Forarbeidet ved slik støp er svært viktig, og grunnen må bygges [...] Les mer