Drenerende betong

Drenerende betong

Drenerende eller permeabel betong viser i hovedsak til to typer betongdekker. Det ene er et helstøpt dekke hvor selve betongen er permeable, ofte kalt drenerende betong, og det andre er dekker som er lagt med belegningsstein med rom for drenering.

Hovedfunksjonene til permeabel betong er å håndtere vannmengden som oppstår på overflaten, der det oppstår, og ikke frakte det videre til sentrerte punkter (via vannrør o.l.), da dette ofte skaper utfordringer ved ekstremvær.

Klimaendringer

Med økt ekstremvær kommer behovet for drenering av store mengder vann på kort tid. Uten kapasitet vil store vannmengder kunne skape flom og oversvømmelse av områder med påfølgende skader. Permeabel betong blir mer og mer vanlig i Europa, og i USA er det blitt benyttet i en årrekke.

Tradisjonelt har det vært lite fokus på dette i Norge, men på grunn av økende ekstremvær og klimaendringer kombinert med ny teknologi har dette igjen blitt mer aktuelt.

Blanding og utstøping

Produksjon og støp av permeabel betong er noe annerledes enn ved tradisjonell ferdigbetong. Dette krever derfor noen teknikker og prosedyrer for et best mulig sluttresultat.

I det store utland benyttes ofte maskiner lignende de for utlegg av asfalt, og store områder i parker, fortau og lignende støpes med permeabel betong. Likevel vil det være mulig å støpe for hånd på tradisjonelt vis, hvor det ikke finpusses etter støp (åpne porer i overflaten).

Den permeable betongen blandes med mindre finstoff enn vanlig normalbetong, hvor det også tilsettes stoffer som forbedrer betongens egenskaper (Mapei Drain L).

Se eksempel på drenerende betong på denne videoen.

i: Blande og støpe permeabel betong selv? Les mer her.

Belegningsstein som permeabelt dekke

Når det gjelder metoden for permeabel betong ved bruk av belegningsstein, er det blitt utført flere testprosjekter i Norge, se blant annet videoen under. Se også brukerveiledning for permeabel belegning her.

 

i: Les mer i denne rapporten om permeabel betong.

Se flere videoer på YouTube!