Epoxybelegg

Epoxybelegg

På fersk betong

Nystøpt betong skal normalt herde i minst 28 dager før det påføres maling, epoxy eller andre stoffer som vil “lukke” overflaten

i: Les også mer om etterbehandling av nystøpt betong her.

Forarbeid

Betong som er nystøpt eller ubehandlet har ofte et lag med sementstøv på overflaten. Dette hindrer stoffer i å binde seg og gir en støvete overflate.

Før påføring av epoxy må overflaten være tørr og fri for smuss, oljer og sementslam (nystøpt betong). Samtidig må det sikres god binding til betongen ved enten å blastre/slipe betongoverflaten eller å etse overflaten med saltsyreblanding (syrevask).

Er du usikker på om betongen er helt tørr kan det utføres en damptest hvor plastfolie tapes til betongoverflaten. Etter 24t fjernes folien og betongen skal ha lik farge som omkringliggende overflate. Er betongen som har ligget under filmen mørkere, eller er det kondens og fukt på plastfilmen, er betongen for fuktig til påføring av epoxy og bør tørkes ytterligere (f.eks med byggtørke).

Blastring/sliping:

Sliping og blastring utføres iht. råd fra utførende fagpersoner.

Syrevask:

  • Saltsyre kan kjøpes på Jernia og byggevareforretninger (ofte 30% styrke)
  • Blandes ut i vann i forhold 1/10 (1 del saltsyre, 10 deler vann)
  • Betongoverflaten fuktes med vann
  • Syreblandingen fordeles med svaber eller kost/børste (bruk beskyttelsesbriller og sikre god utlufting)
  • La den stå å virke i 5-10 minutter
  • Skyll grundig med rikelige mengder vann og spyl så overflaten med høytrykksspyler
  • Betongoverflaten må så bli helt tørr for videre behandling (under 6% fuktighet)

På gammel betong

På eksisterende betonggulv som er noen år gamle må overflaten rengjøres godt. Dette gjelder også hvis det er belegg eller maling på gulvet fra tidligere.

Ofte er det nødvendig å vaske gulvet med fettløsende gulvrens eller lignende, og betongoverflaten må være helt tørr og fri for forurensninger før påføring av epoxy.

Det er også viktig at det ikke er noen rester av herdemembraner, oljer, belegg, maling, saltutslag eller løs betong. Er betongoverflaten ujevn og dårlig bør den slipes ned for å oppnå et godt resultat. Har den i tillegg vært tildekket tidligere med f.eks tre eller belegg bør den syrevaskes og event. blastres/slipes som ved forberedelse av nystøp betong. Det må også vurderes om “soppdreper” eller klorinvask (blandes 1/4) bør benyttes. Dette fordi det kan ha dannet seg et biologisk belegg på overflaten (mugg,alger o.l.) som må fjernes.

i: Overflaten må være helt rèn og tørr før påføring av epoxy.

Påføring av epoxy

Normalt bør det legges minst to strøk epoxy og den kan påføres med enten malingsrulle og pensel, svaber eller ved sparkling (tannsparkel).

Er betongen fersk bør første påføring tynnes noe ut for bedre heft til underlaget, da betongen vil ha noe sugende effekt. Alternativt benyttes normalt en primer først. Ved fuktproblemer bør det benyttes en DPM primer. Det eller de neste lagene tynnes ikke ut, men legges på i en godt og tykt lag. Les brukerveiledningen for det aktuelle produktet for tørketiden mellom hver påføring.

Laveste gulvtemperatur ved påføring av epoxy er 5-10°C.

i: Bruk alltid åndedrettsvern og tette hansker ved påføring av epoxy.