Etterbehandling av betong

Ferdig støpt!

SLUTTRESULTATET

…men ikke ferdig behandlet!

Etter betongen er lagt ut, er disset, pusset og ferdig strøket starter herdeprosessen. Betongen vil først «størkne» på overflaten ila. de første timene, før herdingen fortsetter og det bygges opp fasthet og styrke. Under denne prosessen er det viktig at ferdigbetongen ikke herder for raskt, blir for varm eller tørker ut. Dette er svært viktige faktorer for å hindre oppsprekking, riss og andre svakheter. Herdingen er en kjemisk prosess og utvikler mye varme!

Den som støper må være bevisst på betongen sine egenskaper og sikre at den brukes riktig og at det foretas nødvendig etterbehandling! Da er blant annet viktig at kvaliteten ikke forringes ved unødig kontakt mellom vann og betong under støpingen, f.eks ved å unngå vanndammer i forskaling og innblanding av vann på andre måter. 

Nystøpt betong som ikke er tildekt er utsatt for både vind, høye og lave lufttemperaturer og stor avdamping. Betong kan til og med fryse selv om det ikke er minusgrader ute, og mister ekstra mye vann ved høye temperaturer og utsettelse for sollys. Derfor benyttes ofte membraner direkte etter støp, i kombinasjon med tildekking av plast og vanning i dagene etter støpingen.

Membran

ETTERARBEID

En viktig prosess

På plater og eksponerte overflater anbefales det bruk av herdemembran, hvor bruksanvisning på produktet må følges. Dette utføres som regel med en trykkluftsprøyte. Membranen danner en film som beskytter betongen mot vanntap (uttørking) i størkningsperioden og den første herdingstiden.

De viktigste faktorene som bestemmer uttørkningsforholdene er temperatur, vindhastighet, luftfuktighet, fasthetsklasse, vanninnhold, vannseparasjon, sementtype og konstruksjonens tykkelse. Det store antall bestemmende faktorer forklarer hvorfor manglende etterbehandling noen ganger gir skader og andre ganger ikke!

Bruk av herdemembran er en billig forsikring mot sprekker i betongen og dårlige overflater. Filmen som dannes brytes gradvis ned over noen uker og hindrer derfor også uttørkingssjokk. Filmen som sprøytes på blir sjelden slitt helt vekk. Ved videre etterbehandling med epoxy, maling eller lignende vil det være nødvendig å fjerne restene etter denne for å oppnå maksimal heft mellom betong og nytt lag.

Membran påføres støpt betongplate

Tildekking & Vanning

SLUTTPROSESSEN

Siste innspurt

Etter påføring av membran, om dette benyttes, må betongen også dekkes til med plast, som legges når det ikke lenger er fare for at plasten setter seg fast i den nystøpte betongen. Under plastbeskyttelsen må betongen holdes fuktig og vannes ofte i minst 4-5 dager etter støp!

Ved lave temperaturer er det viktig at det ikke støpes på frossen mark og at forskaling og grunn er oppvarmet på forhånd. Videre følger behovet for å holde på varmen i betongen, og støp i lave temperaturer krever derfor tildekking med varmematter eller lignende. Det er fullt mulig å støpe i lave temperaturer, men det er en del forhåndsregler som må taes.

Vanning utføres vanligvis 8-10 timer etter støping og skal først begynne når betongen har størknet i overflaten! Vannes det for tidlig kan kvaliteten på støpen forringes, og det kan fort kunne oppstå sprekker og riss som ved for lite vanning.

Husk at det er du som kunde som er ansvarlig for støpeprosessen og etterarbeidet. Betongleverandøren er kun en vareleverandør!

Bestill betong på Betongsentrum.no!

Oppsummert

1. bud

Membran

Etter pussing

Membran 2
2. bud

Tildekking

Når størknet

Tildekking3
3. bud

Vanning

...i 4-5 dager

Vanning