VIKTIGE TILTAK ETTER STØP

Etterbehandling av betong

Ferdig støpt!

…men ikke ferdig behandlet!

Etter at betongen er lagt ut og avrettet starter herdeprosessen. Betongen vil først “størkne” på overflaten i løpet av de første timene etter støp, før herdingen fortsetter og fasthet og styrke bygges opp over de neste dagene.

For å sikre riktig herdeprosess og for å unngå riss og oppsprekking er det svært viktig at de riktige tiltakene iverksettes. Herdingen er en kjemisk prosess som utvikler mye varme og riktig etterbehandlingen er viktig for å sikre en et godt resultat på eksponerte, åpne flater og jevn styrke på støperesultatet.

Ansvar

Normalt er det du som kunde som er ansvarlig for utstøping, avretting og sluttresultat, og du må derfor også sørge for riktig etterbehandling av betongen. Nystøpt betong som ikke dekkes påvirkes i stor grad av vind, lufttemperatur, luftfuktighet og været generelt, og utildekte flater vil i de fleste tilfeller gi et dårlig resultat med riss, sprekker og svekkelser i støpen. Samtidig vil en støpt plate også være utsatt for stor avdamping under størkning og herding. Betong kan til og med fryse selv ved 5 pluss grader, og mister ekstra mye vann ved høye temperaturer og utsettelse for sollys. 

Membran

Ved støp av plater og gulv benyttes ofte herdemembran påført med trykkluftsprøyte. Membranen danner en film på overflaten av betongen som beskytter den mot avdamping og vanntap (uttørking) i tiden umiddelbart etter støp. Dette er med på å sikre riktige herdeforhold tidlig, og motvirker riss og oppsprekking.

Samtidig gir herdemembranen mer kontrollerte herdeforhold, da påvirkningen av overflatetemperatur, vindhastighet og luftfuktighet blir noe mindre. Likevel er disse faktorene med på å påvirke hvordan og hvor fort betongen herder, noe er med på å forklare de mange forskjellige erfaringene med utsøping og etterbehandling hos fagfolk. Faktorer som fasthetsklasse, vanninnhold, vann separasjon, sementtype og konstruksjonens tykkelse er også avgjørende for herdingens utvikling og typen behandling frem mot et godt sluttresultat.

Bruk av herdemembran er en billig forsikring mot sprekker i betongen og dårlige overflater. Filmen som dannes brytes gradvis ned over noen uker og hindrer derfor også uttørkingssjokk. Likevel vil den aldri bli helt borte av seg selv, slik at det er nødvendig å gjerne restene av dette hvis det skal legges epoxy, maling eller lignende, for å sikre maksimal heft mellom betong og det nye overflatelaget.

Membran påføres støpt betongplate

Tildekking & vanning

Etter eventuell påføring av membran må betongen dekkes til med plast. Normalt er det tilstrekkelig med 0,20mm, og denne legges på når det ikke lenger er fare for at plasten setter seg fast i den nystøpte betongen, etter noen få timer. Dette er et svært viktig tiltak som vil hindre ytterligere avdamping og sikre at betongen har nok fuktighet til å herde på tiltenkt måte. Hvis dette ikke gjøres vil man risikere at betongen sprekker opp i overflaten.

Vanning

Etter 2-3 dager, avhengig av omkringliggende forhold, har betongen herdet tilstrekkelig til at den begynner å tørke ut og bli lysegrå. Betongen vil da ha et stort vannbehov avhengig av resept, og det er viktig å tilføre fuktighet under plasten. Det er frem til en uke etter støp viktig å følge med og vanne ofte under plasten, slik at betongen ikke får mulighet til å tørke ut. Dette vil sikre en god og riktig herdeprosess.

Ved lave temperaturer er det viktig at det ikke støpes på frossen mark og at forskaling og grunn er oppvarmet på forhånd. Videre følger behovet for å holde på varmen i betongen. Det er derfor ofte også nødvendig å legge på vintermatter eller lignende når temperaturen kommer under 5 grader pluss, i tillegg til plasten. Dette for å sikre at betongen ikke fryser og skades, og for å sikre riktig herdeprosess.

Husk at det er du som kunde som er ansvarlig for støpeprosessen og etterarbeidet!

Oppsummert

Membran

Etter støp

Membran 2

Tildekking

Når størknet

Tildekking3

Vanning

Når herdet

Vanning

Støp om vinteren

Bevaring av varme

Ved lave temperaturer under 5 grader er det spesielt viktig å bevare varmen i betongen.

Betongen leveres normalt med varme (20 grader) på vinterstid. Denne varmen må bevares, og det kan også være aktuelt å forvarme grunn og forskaling for å sikre gode herdeforhold. Samtidig utvikler betongen egen varme under herding som også må bevares i størst mulig grad.

Betong kan fryse selv om gradestokken viser “+”, da vind og trekk ofte kan senke den faktiske temperaturen i betongoverflaten til under frysepunktet. Derfor anbefales det normalt å tildekke eksponerte betongoverflater med varmematter eller lignende når temperaturen kryper under 5 grader.

For eksempel kan matter av etafoam (min 10mm), vintermatter fra Glava eller andre isolerende produkter benyttes, avhengig av temperatur og frostfare.

Avhengig av betongkvalitet og herdetemperatur, bør varmen bevares i minst 5-6 dager, sammen med tiltakene for å hindre avdamping (tildekking med plast) og tilføring av fuktighet ved behov.