Fiberarmering

Fiberarmering

Bruk av fiberarmering er økende, både innen profesjonell produksjon av ferdingbetong og betongelementer, men også blant prosjekter for hus, hobby og hage!

Fordeler

Fiberarmering har mange fordeler i forhold til tradisjonell armering. Siden fiberarmering kan tilsettes under eller rett etter produksjon av ferdigbetong, kan betongen leveres ferdig armert. Dette sparer derfor inn mye tid og ressurser og gir samtidig stor fleksibilitet i former og fasonger som kan støpes.

Normalt benyttes enten stålfiber, plastfiber eller PP-fiber til armering av både store konstruksjoner og mindre gjenstander som blomtsterkasser, potter og kar.

Fiberarmering kan erstatte tradisjonell forskaling ved f.eks støp av garasjeplate, støttemurer og andre plasstøpte konstruksjoner og til hobbybruk ved støp av f.eks små og tynne konstruksjoner hvor normal armering ikke kan benyttes.

4 typer fiber

Stålfiber egner seg for erstatning av tradisjonell armering. Plastfiber egner seg for armering hvor det fortrinnsvis er støtbelastninger samt hobbybruk, og PP-fiber egner seg for mindre prosjekter innen hobby, svinnredusering og brannsikring. Basaltfiber har et høyt smeltepunkt og egner seg for et bredt spekter av områder. Alle produktene kan kjøpes her på våre nettsider.

Les mer om stålfiber og fiberarmering på denne linken.

Husk: Fiberarmering.no – snarveien til fiberarmering!

Betong på nett!

Betongsentrum Green