Fiberarmering

Fiberarmering

Bruk av fiberarmering er økende, både innen profesjonell produksjon av ferdingbetong og betongelementer, men også blant prosjekter for hus, hobby og hage!

Fordeler

Fiberarmering har mange fordeler i forhold til tradisjonell armering. Siden fiberarmering kan tilsettes under eller rett etter produksjon av ferdigbetong, kan betongen leveres ferdig armert. Dette sparer derfor inn mye tid og ressurser og gir samtidig stor fleksibilitet ved produksjon av forskaling, da man ikke trenger å ta hensyn til plassering av tradisjonelt armeringsnett.

Normalt benyttes enten stålfiber, plastfiber eller PP-fiber til armering av både store konstruksjoner og mindre gjenstander som blomtsterkasser, potter og kar. Også basaltfiber gir stor fleksibilitet når mindre produkter i betong skal produseres.

Fiberarmering kan erstatte tradisjonell armering ved f.eks støp av garasjeplate, støttemurer og andre plasstøpte konstruksjoner. Det kan også erstatte armering til hobbybruk ved støp av f.eks små og tynne konstruksjoner hvor normal armering ikke kan benyttes.

Merk at konstruksjonens bøyestrekkfasthet påvirkes ved bruk av fiberbetong alene og at betongen normalt blir “sprøere” og mindre fleksibel. Tradisjonell slakkarmering gir høyere toleranse for bevegelse ved belastninger.

4 typer fiber

Fiberarmering benyttes både til konstruksjonsformål og for å kontrollere sprekker og riss forårsaket av plastisk svinn og uttørkingsvinn. Likevel må det som regel høy dosering til for å oppnå ønsket effekt, ofte fra 35 kg/m³ (stålfiber) og oppover. Permeabiliteten til betongen og blødning av vann kan også reduseres ved tilsetning av fiber.

Stålfiber egner seg for erstatning av tradisjonell armering. Plastfiber egner seg for armering hvor det fortrinnsvis er støtbelastninger samt hobbybruk, og PP-fiber egner seg for mindre prosjekter innen hobby, svinnredusering og brannsikring. Basaltfiber har et høyt smeltepunkt og egner seg for et bredt spekter av områder. Alle produktene kan sees her på våre nettsider.

Les mer om stålfiber og fiberarmering på denne linken.

Husk: Fiberarmering.no – snarveien til fiberarmering!

Betong på nett!

Betongsentrum Green