Flytende fargepigment

Farging av herdet betong

Vi tilbyr DETTE flytende fargestoffet til farging av herdet betongkalkpussemørtel, brostein og andre sementbaserte produkter. Stoffet påføres med spray, kost eller svaber og binder seg med sementen i topplaget og fargerherder, vanntetter og støvbinder.

Det flytende fargestoffet er produsert av CHRYSO® og er et profesjonelt fargestoff til både hobby og proffesjonelt bruk. Produktet er klart til bruk.

Produktet gir nytt liv til gammel betong uten å danne noen film på overflaten, og gjør de motstandsdyktig mot vann, kjemiske stoffer (salter, vaskemidler o.l). Gir en lys til medium nyanse av fargen etter første påføring.

Fordeler

Produktet er gir nytt liv til både nystøpt (herdet) og gammel betong og har blant annet fordeler som:

  • Klar til bruk
  • Farger betongens overflate uten å danne en film
  • Trekker inn i topplaget på betongen og styrker betongoverflaten
  • Vanntetter
  • Støvbinder
  • Øker motstandsdyktigheten mot kjemikalier (veisalter, vaskemidler osv.)
  • Kan brukes både innendørs og utendørs

Påføring

Overflaten som skal behandles må være ren og støvfri og må ikke ha blitt behandlet med andre organiske eller syntetiske stoffer tidligere (som f.eks maling, epoxy, sealere o.l.). Overflaten må ikke ha noen film/hinne som vil hindre at produktet kan trekke inn i topplaget.

Påføres når overflaten er tørr og forholdene er mellom 5 og 30°C og uten vind. Påføringen kan utføres med en “skumrulle” eller med en luftsprøyte eller lignende som sikrer jevn fordeling på overflaten (f.eks pumpeflaske, AIRMIX HVLP eller Airless systemer).

Det påføres en til to strøk avhengig av ønsket resultat. Strøk to påføres når det første laget har begynt å herde (ca. etter 15-25 min). Første lag er normalt herdet etter 30 minutter (avhengig av temperatur). Unngå overforbruk.

Normalt forbruk er 0,1 til 0,2 liter pr. kvadratmeter, men vil avhenge av porøsitet.

Alle omkringliggende områder må tildekkes (f.eks glass, vegger, trevirke, dører, vinduer og lignende) da dette vil kunne ta skade av fargestoffet.

Testing anbefales alltid før endeling påføring på ønsket overflate.

Produktet vil fortsette å reagere med sementen over flere uker og er en behandlingsprosess. I denne perioden må det unngås søl av kjemikalier og lignende.

SE PRODUKTET HER