Forarbeid

Denne bilen har kun skjøterenner som ekstrautstyr

Betongbil

EFFEKTIVITET

LEVERING

En betongbil veier opp mot 32 tonn fullastet, og kan ta med seg 6-8 kubikk, avhengig av utstyr og vektbegrensninger.

Det er kunden sitt ansvar at veien er sikker og klargjort for levering av betongen. Husk at bilene ofte trenger plass til manøvrering, bruk av utstyr og i noen tilfeller støttebèn (pumper). Bånd- og pumpebiler er også avhengig av plass over bilen for opp og igjen-rigging.

Man kan spare mye tid og penger på å velge riktig bil og tilleggsutstyr tilpasset støpejobben! Ofte er ca 30 minutter leveringstid med i prisen, med tillegg for brukt tid over dette.

Husk at det er du som kunde som er ansvarlig for støpeprosessen og etterarbeidet. Betongleverandøren er kun en vareleverandør!

Betongsentrum.no sin anbudstjeneste sikrer deg en fast makspris på betong og levering og gir deg tydelige vilkår å forholde deg til!

Betongbilutstyr

1 – 4 meter

Skjøterenner

Skjøterenner
9 meter

Hydraulisk renne

Rennebil
16 meter

Hydraulisk Bånd

Bandbil 2

Pumpemixer

24-28 meter

Fleksibel

En pumpemixer veier opp mot 32 tonn fullastet, og kan ta med seg opptil 4-5 kubikk avhengig av vektbegrensninger og konsistens.

Pumpemixeren har mange bruksområder, og i kombinasjon med tårnet på 24-28 meter med tillegg av slanger er det få plasser en slik bil ikke kommer til og får støpt. Det er spesielt viktig å legge merke til at en slik bil krever en del plass, både på siden og i høyden. Det kan ikke være høyspentledninger i umiddelbar nærhet og bilen har støttebèn som går på sidene, ofte 1-2 meter på hver side.

Levering med pumpemixer koster ofte en noe mer, og sluttprisen avhenger av tidsbruk, hvor mange kubikk som skal pumpes og om det trengs hjelpemann til assistanse for bæring av slanger og lignende, samt om pumpemixer kan rengjøres på stedet eller må returnere til betongstasjon for spyling og rengjøring.

Det er viktig å legge merke til at tiden som faktureres ofte beregnes fra pumpemixeren forlater betongstasjonen til den er tilbake ferdig vasket og klar for nytt oppdrag.

Pumpebil

24-42 meter

Rask og presis

En pumpebil kan veie opp mot 32 tonn og har et tårn som rekker fra 24 til over 50 meter. Denne biltypen har ikke mulighet til å ta med seg betong selv, og er avhengig av leveranser fra vanlige betongbiler.

Pumpebilen har flere bruksområder, og brukes ofte i kombinasjon med slanger for støp av større betongplater, vegger og konstruksjoner. Disse har høy effektivitet og kan pumpe mange kubikk på kort tid!

Det er også her spesielt viktig å legge merke til at en slik pumpebil krever mye plass, både på siden og i høyden. Det kan ikke være høyspentledninger i umiddelbar nærhet og bilen har støttebèn som går ut på sidene, ofte 1-5 meter på hver side.

Bruk av pumpebil er avhengig av andre betongbiler for å få betongen levert til seg, og gjør derfor støpejobben noe mer kostbar. Likevel kan dette være et svært tidsbesparende verktøy! Prisen avhenger av antall kubikk pumpet og tiden som blir brukt fra avreise blandeverk til ferdig vasket for nytt oppdrag!