Impregnering av kaianlegg

Impregnering av kaianlegg

For impregnering av betong som blir utsatt for sjøvann og salter anbefales normalt Evercrete Vetrofluid. Les mer på Vetrofluid.no. Dette kan påføres i 1-2 strøk med trykksprøyte.

Det er gjort mange tester de siste årene for å vurdere hvilken beskyttelse EverCrete gir betong. Norske Skog foretok på 1990/2000 tallet en studie ved å benytte EverCrete på undersiden av en av sine betongkaier. Resultatet viste at EverCrete gir svært god beskyttelse mot klorid inntrengning.

Alternative produkter

Når det gjelder andre produkter kan produktet Cementitious Coating 851 som produseres i England av Flexcrete Ltd.

Dette er en sementbasert slemmemasse som påføres med sprøyteutstyr. Produktet har svært god dokumentasjon som kloridbeskyttelse. Dette ble også testet av Norske Skog og viste svært gode resultater i kombinasjon med EverCrete. Prismessig er det stor forskjell mellom disse to produktene der EverCrete er det rimeligste.

Alternativt kan det vurderes to produkter fra SIKA Norge.

  • Planiseal WR 90 Gel er en gel aktig impregnering som sprayes på med en malersprøyte. Legges på i ca 2 mm for å la dette ligge på og trekke inn i konstruksjonen. Er det nødvendig kan overskytende film fjernes med høytrykksspyling etter 3-4 dager.
  • Planiseal WR 100. Dette er en impregnering som har konsistens som vann og påføres i to strøk vått i vått med en rulle eller en trykksprøyte.