Betongsentrum.no

INTERESSE FOR PILOTPROSJEKT


Som representant for bedriften

 

bekrefter jeg at vi som betongprodusent har vært i dialog med Betongsentrum AS angående muligheten for et pilotprosjekt.

Prosjektet innbefatter en programvareløsning for digital bestilling av betong og videreutvikling og kommersialisering av denne.

Jeg bekrefter av vi har interesse av prosjektet og at vi har en intensjon om videre samarbeid og deltagelse skulle grunnlag og vilkår legge til rette for dette.

Dette intensjonsdokumentet signeres digitalt.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: INTERESSE FOR PILOTPROSJEKT
lock iconUnique Document ID: 64f3b19e9f5dd53e82b2a805ab571112e176f6ce
Timestamp Audit
1. February 2021 12:31 CESTINTERESSE FOR PILOTPROSJEKT lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 62.101.231.203