Betongsentrum.no har utviklet kalkulatorer som kan være nyttige når det kommer til støpeprosessen og valg av metoder og materialer.  Både kubikkalkulator og priskalkulator kan benyttes uten kostnad, men må ikke benyttes til kommersielle formål.

Kubikkalkulator

Denne kalkulatoren beregner volum basert på lengde, bredde og høyde på prosjektene. Vær oppmerksom på at målte verdier ofte er unøyaktige når det kommer til betong, da tyngden gjør at flatene ofte presses sammen eller ut noen mm. Det er flere faktorer som spiller inn og det er derfor viktig å beregne 5-10% ekstra betongmengde.

Priskalkulator for betong

Denne kalkulatoren benytter verdier basert på veiledende priser fra landets ledende ferdigbetongleverandører. Prisene som oppgis er kun en estimert kostnad og det må ikke brukes som grunnlag for pristilbud eller beregninger i næringsvirksomhet. Tilleggskostnader utover kalkulatoren kan forekomme og kostnadene kan variere mye avhengig av leveringstider og avstander fra blandeverk.