LAVKARBONBETONG

Betong består i hovedsak av sand og pukk, sement, vann og tilsetningsstoffer. Under produksjon av sement skapes mye CO2, både gjennom varmebehandling av bestanddelene som brennes, men også gjennom logistikken som følger. Ved å velge en betongsammensetning som tar hensyn til CO2 regnskapet kan du være med på å ta miljøhensyn og utfordre produsentene på deres miljøfokus.

Lavkarbonbetong er betong som klassifiseres ut ifra verdier satt for maksimalt tillatt klimagassutslipp pr m³.

GRENSEVERDIER

Grenseverdiene for lavkarbonbetong ble tidligere delt inn i tre klasser, Lavkarbon A, B og C.Lavkarbon A” var den strengeste klassen som det kreves spesielle tiltak for å oppnå. “Lavkarbon B” kunne oppnås med normale tilpasninger av betongresept og “Lavkarbon C” kunne oppnås med relativt små endringer i resept.

Dette ble endret i Lavkarbonbetong publikasjon 37 i 2020, hvor utslippskravene ble noe strengere og lavkarbonklasse C ble fjernet. Sammen med andre oppdateringer ble det også lagt til lavkarbonklassene Pluss og Ekstrem som har enda strengere krav enn klasse A og krever spesielle tiltak.

 

I Norge deler vi inn betongkvaliteter i fasthets- og bestandighetsklasser, f.eks B30 M60 og B 35 M45. Fra 2020 er grenseverdiene for lavkarbon kun gitt ut ifra fasthetsklasse.

Den mest brukte betongen til privat bruk er en B30 M60 som normalt vil ha et CO2 utslipp på 320 kg pr kubikk. Ved å benytte en lavkarbonbetong kan klimagassutslippet reduseres til henholdsvis 280kg, 240 kg og 200kg for lavkarbonklassene C, B og A. Ved å benytte “Lavkarbonklasse A” vil man dermed kunne spare miljøet for hele 120kg CO2 pr. m³ betong produsert, noe som gir store utslag ved større prosjekter.

TILGJENGELIGHET

Betongsentrum AS samarbeider med flere produsenter og kan organisere levering av lavkarbonbetong i store deler av Norge.

Ikke alle betongprodusenter kan tilby alle klassene med lavkarbonbetong, men normalt vil dette kunne tilpasses ut ifra prosjektets størrelse og omfang. Det er et stort fokus på reduksjon av CO2 innen betongbransjen, noe som fører til utvikling og nye erfaringer og løsninger for lavkarbonbetong over hele landet.

KOSTNAD

Kostnaden ved å benytte lavkarbonbetong er ofte noen høyere pr. m³, og selv om dette må taes hensyn til i større prosjekter er også miljøgevinsten en faktor med stor betydning.

Kontakt oss for mer informasjon om lavkarbonbetong og muligheter for ditt prosjekt.