LAVKARBONBETONG

Betong består i hovedsak av sand og pukk, sement, vann og tilsetningsstoffer. Under produksjon av sement skapes mye CO2, både gjennom varmebehandling av bestanddelene som brennes, men også gjennom logistikken som følger. Ved å velge en betongsammensetning som tar hensyn til CO2 regnskapet kan du være med på å ta miljøhensyn og utfordre produsentene på deres miljøfokus.

Lavkarbonbetong er betong som klassifiseres ut ifra verdier satt for maksimalt tillatt klimagassutslipp pr m³.

GRENSEVERDIER

Grenseverdiene for lavkarbonbetong deles i hovedsak inn i tre klasser, hvor “Lavkarbon A” er den strengeste klassen som det kreves spesielle tiltak for å oppnå. “Lavkarbon B” kan oppnås med normale tilpasninger av betongresept og “Lavkarbon C” kan oppnås med relativt små endringer i resept.

I Norge deler vi inn betongkvaliteter i fasthets- og bestandighetsklasser, f.eks B30 M60 og B 35 M45. Den mest brukte betongen til privat bruk er en B30 M60 som normalt vil ha et CO2 utslipp på 320 kg pr kubikk. Ved å benytte en lavkarbonbetong kan klimagassutslippet reduseres til henholdsvis 280kg, 240 kg og 200kg for lavkarbonklassene C, B og A. Ved å benytte “Lavkarbonklasse A” vil man dermed kunne spare miljøet for hele 120kg CO2 pr. m³ betong produsert, noe som gir store utslag ved større prosjekter.

TILGJENGELIGHET

Betongsentrum AS samarbeider med flere produsenter som vil ha mulighet til å levere lavkarbonbetong, avhenig av områder i landet. Normalt vil tilgjengeligheten på lavkarbonklassene B og C være god, hvor den strengeste klassen vil kreve ekstra tilpassninger, egent for større volum og prosjekter.

KOSTNAD

Kostnaden ved å benytte lavkarbonbetong er noe høyere pr. m³, og denne typen betong må det også taes høyde for ved bruk i prosjekter.  Kontakt oss for mer informasjon om lavkarbonbetong og priser til ditt prosjekt.