Mørtelpumper

Mørtelpumper

Kontakt oss for leie eller kjøp av mørtelpumper, betongpumper, fugepumper og andre pumpesystemer.

Se informasjon under for utvalg.

PFT Pumper

Små og mellomstore pumper til et bredt utvalg støpeprosjekter.

PFT Blandesystemer

Små og mellomstore systemer til et bredt utvalg støpeprosjekter.

Både for bruk av sekker og silomating.

Se også produsent sin nettside her.