Betongsentrum.no

NDA


FORTROLIGHETSAVTALE

(Non Disclosure Agreement)

inngått mellom

Betongsentrum AS ORG 921743432 MVA

omtalt som Foretak

og

undertegnede av denne avtalen

omtalt som Undertegnede

        Det er i dag inngått en fortrolighetsavtale vedrørende opplysninger og informasjon som Undertegnede vil være mottaker av, læres opp i, bli opplyst om og gjøres kjent med av Foretak gjennom, men ikke begrenset til, presentasjon, innsyn, rådgivning og deltagelse i møter med Foretak.

  1. Opplysninger og informasjon som deles gjelder Foretak og Foretak sine forretningsmodeller, konsept og aktiviteter, herunder men ikke begrenset til prosjektering, planlegging og utvikling av programvare og løsninger for bestillingssystemer og bestilling av betong, tilslag, asfalt og betongprodukter, ordrehåndtering og design av slik programvare og medførende funksjoner og løsninger, herunder tilhørende dokumenter, digitale filer, skjemaer, programkode og tilhørende IP. 
  2. Undertegnede plikter å behandle all muntlig og skriftlig informasjon slik at den er utilgjengelig og ikke gjøres kjent for utenforstående og at det heller aldri oppstår fare for at utenforstående skal få tak i denne informasjonen, samtidig med å oppbevare alt mottatt skriftlig og elektronisk materiale på forsvarlig måte uten å dele dette med noen annen part uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Foretak. Det samme gjelder skriftlig og elektronisk materiale som produseres av partene i tilknytning til taushetsbelagt informasjon.
  3. Undertegnede har ikke rett til å benytte, kopiere eller videreformidle opplysninger eller informasjon på annen måte enn hva som er avtalt skriftlig med Foretak. Alt materiale som benyttes og utvikles av Undertegnede på bakgrunn av opplysninger og oppgitt informasjon forblir og skal være Foretak sin eiendom.
  4. Hvis ikke annet er avtalt skal Undertegnede på Foretak sin oppfordring straks levere tilbake alt utlevert materiale.
  5. Skulle noe av denne informasjonen bli lagret eller videreformidlet til annen part, brukt av Undertegnede eller samarbeidspartnere, alternativt omdefinert, plagiert eller kopiert, er det enighet om og aksept for at dette medfører erstatningsplikt for Undertegnede ovenfor Foretak.

Undertegnede aksepterer at alle opplysninger og informasjon mottatt om og utarbeidet av Foretak samt opplysninger og informasjon om prosjekter Foretak er involvert i, er underlagt taushetsplikt og ikke skal kunne benyttes eller utnyttes av Undertegnede på egen hånd eller i noen annen sammenheng, økonomisk eller på annen måte, uten i samarbeid med eller etter skriftlig avtale med Foretak.

Denne fortrolighetsavtalen signeres digitalt.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: NDA
lock iconUnique Document ID: ac5f5f64e527be9e84b699df0e867a3288b56094
Timestamp Audit
17. January 2021 00:09 CESTNDA lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 51.174.222.98