Parkeringsdekke

Til parkeringsarealer benyttes i hovedsak lavtbyggende og fugefrie polyuretanbelegg med lav egenvekt. Disse leveres normalt i ulike farger og systemer.

De mest benyttede er Mapei og Flowcrete sitt system.

Gulv i parkeringshus må forsegles slik at saltvann og kjemikalier fra biler ikke trenger inn i betongkonstruksjonen. Dette er svært viktig, og formålet er å unngå armeringskorrosjon med påfølgende skader på betongen, bærende konstruksjoner og fare for lekkasjer til underliggende etasjer.

Man vil ved installasjon av fugefrie herdeplastbelegg oppnå en rekke egenskaper og fordeler som er med på å beskytte konstruksjonen i tillegg til et attraktivt utseende for garasjeanlegget.

Belegg uten fuger

På parkeringsdekker og lignende er intensjonen er å beskytte selve betongkonstruksjonen.

Etter Plan og Bygningsloven er det derfor strenge krav til funksjon og dokumentasjon til de produktene som skal benyttes. Dette er beskrevet videre iht. Europeisk norm 1504-2 som vil være gjeldende standard for beskyttelse av gulv i p-hus.

Produsenter som Mapei m.fl. etterfølger kravene både til emballasje, produktegenskaper og dokumentasjon i henhold til Direktoratet for Byggkvalitet og iht. EN 1504-2. Mapei sine produktsystemer er i samsvar med System 2+, noe som vil si at fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) er overvåket, vurdert og kontrollert av eksternt kontrollorgan (SINTEF).

Tilpasset Nordisk Klima

Overflatebehandling av betonggulv i parkeringshus må være tilpasset nordisk klima. Produsenter som Mapei har et stort fokus på dette med et utstrakt satsningsområde både nasjonalt og internasjonalt. Produkter produseres lokalt i Norge og er tilgjengelig i mer enn 50 fargenyanser.

Les mer om parkeringsdekker fra Mapeidenne linken.

Overflatebehandling av betonggulv i p-hus

Et standard utgangspunkt for beleggsvalg er MAPEFLOOR PU PD Park som legges i ca. 3-7 mm sjikttykkelse oppå forbehandlede betongunderlag.

Dette systemet består av et primersjikt, mellomsjikt som mettes opp med kvartssand og som til slutt påføres en pigmentert topcoat. Systemet er benyttet i en årrekke og er godt dokumentert og CE-merket etter EN 1504-2.

Sklisikring

Graden av sklisikring i overflaten tilpasses sluttbrukers behov og krav, men normalt er sklisikringen i overflaten mye finere innendørs enn ved utendørs belegging.

På utsatte steder som f.eks. svingsoner, kjøreramper etc. anbefales det å strø av med Emery-tilslag (Dynagrip) i stedet for kvartssand – dette for å oppnå optimal slitestyrke. Systemer med forhøyet slitestyrke omtales som MAPEFLOOR PU PD Drive.

Standardsystemer til p-hus

 • Mapefloor PU PD mDrive
  4-7 mm Polyuretanbelegg med egen høyelastisk membran og forsterket Dynagrip /Emery-tilslag i slitesjiktet tilpasset kjøresoner, ramper og områder med høy trafikkbelastning
 • Mapefloor PU PD mPark
  4-7 mm Polyuretanbelegg med egen separat, høyelastisk membran og kvartssand i slitesjiktet tilpasset parkeringssoner og arealer med moderat trafikkbelastning
 • Mapefloor PU PD Drive
  3-7 mm Polyuretanbelegg hvor slitesjiktet er forsterket med Dynagrip / Emery-tilslag i slitesjiktet tilpasset utsatte kjøresoner, ramper og områder med høy trafikkbelastning
 • Mapefloor PU PD Park
  3-7 mm Polyuretanbelegg med kvartssand i slitesjiktet tilpasset parkeringssoner og arealer med mindre trafikkbelastninger
  Purtop 1000
 • Sprøyting av polyureamembran med ekstreme slitasjeegenskaper og meget rask herding. Tilpasset prosjekter både innendørs og utendørs.

Fordeler

Fordeler med fugefrie polyuretanbelegg til parkeringshus er svært bestandige overflater hvor sklisikring kan tilpasses.

Belegget har også stor dekorativ effekt og høy grad av renholdsvennlighet. Det forlenger også levetiden for konstruksjonen og gir vanntettende og rissoverbyggende egenskaper samt. lave vedlikeholdsutgifter. Det gir effektiv og varig beskyttelse av undergulvet og høy slitestyrke

Se eksempel på bildet under som viser fargene RAL 7042 kjørebane og Ral 7021 på p-plasser

Parkeringsdekker med grønn farge er også mulig, under vist med RAL 6018:

Under vises bilde av parkeringsdekke med høy kontrast. Det er benyttet rød fargekode RAL 3000, gul fargekode RAL 1018 og grå fargekode RAL 7042.

Svaleganger

Til svalganger leveres ofte polyuretanbelegg med eller uten topplakk. Se systemdatablad.

Bildet under viser svalganger i inngangspartier for leiligheter i Maridalsveien, Oslo med Norsk kvarts.

Sklisikring for uteområder

Mapefloor PU SD er en dekorativ og sklisikker belegging basert på en fleksibel polyuretan som fullstrøs til metning med ulike typer tilslag i forskjellige graderinger.

Løsningen har vært ofte benyttet her til lands for å gi et ulikt uttrykk i utemiljøet og gjerne i kombinasjon med asfalt, beleggingsstein m.m.

Mapefloor PU SD benyttes også ved inngangspartier, gangarealer, sykkelbruer, gangbruer etc. for å tilstrebe en høy grad av sklisikring i overflaten.

Vær oppmerksom på at det anbefales varsom snørydding ved hjelp av børster for å unngå skader fra tyngre stålskjær og brøyteutstyr som kan danne skader i overflaten. Man må også påregne at noe tilslag løsner over tid, alt avhengig av bruk. Det er også mulig å påføre en transparent topcoat i overflaten, noe som vil gi et mer skinnende uttrykk. Alternativt kan man også påføre pigmenterte topplakker som er uv-stabile i ulike RAL-farger.

Bildet under viser dekke ved Edvard Munchs vg. Skole, St.Hanshaugen, Oslo med Norsk kvarts.

Bildet under viser utearealer i Munkedamsveien, Oslo (Norsk kvarts oppå spesialfarget Purflex G):

Sklisikring til balkonger

Til balkonger leveres i hovedsak MAPEFLOOR PU BALCONY som er et elastisk polyuretanbelegg som kan leveres i en rekke farger. Se bilde under.

Eksempel for påføring | Balkonger, terasser, svalganger etc.

Produktet MAPEFLOOR PU FLEX benyttes.

Dette er et elastisk, UV-stabil, rissoverbyggende, lavtbyggende, vanntett og lavemisjon polyuretanmembran. Det er videre et to-komponent, fugefritt, løsningsmiddelfritt og selvutjevnende polyuretanbelegg med pigmentert overflate.

Produktet er i samsvar med krav i EN 13813 og i EN 1504-2 Belegg (C) etter prinsipp: PI,MC, PR og IR. Meget god stabilitet mot gulning (UV-stabilitet). Beregnet for bruk utendørs på flater som ikke utsettes for høy mekanisk belastning

Påføres for hånd med tannsparkel i 1,5 – 2 mm tykkelse på forbehandlet og primet betongunderlag

Veiledende og normal prosedyre er som følger:

1. Forbehandling:
Underlaget diamantslipes ned til fast og ren konstruksjonsbetong før grundig støvsuging av underlag.

2. Opsjon:

A) Falloppbygging / påstøp / sårutbedring. Oppbygging av fall, sparkling av sår samt legging av hulkiler støpes ut med komprimert epoxymørtel hvor underlaget påføres epoksyprimer i forkant. Forbruk epoksymørtel: Mapefloor I 900 blandes med kvartssand 0,1- 1,4 mm i vektforhold 1:7, som gir en blanding med egenvekt ca. 2 kg/l masse. Reparasjonsmassen påføres med egnet sparkel eller håndverktøy og kompakteres før videre overflatebehandling. Ved god herdetemperatur kan videre overflatebehandling etter normalt 12 timer ved god herdetemperatur. Mapefloor I 900 kan hvis ønskelig tilsettes Epoxy Speed som aksellerer herdeprosessen til epoksymørtelen – eksempelvis ved lavere temperaturer.

B) Falloppbygging med Mapepoxy L eller Mapepoxy LR som limes vått i vått med Confix / Confix m/pp-fiber / Confix fin.
Tildekking med tett plastfolie. Overflatebehandling kan normalt fortsette allerede etter cirka 2 dager dersom vanntilsetningen reduseres og erstattes med tilsetning av Superflyt / Dynamon SX-N iht. datablad.

3. Priming / skrapelag:
Forbehandlet underlag påføres Mapeprimer M, min. forbruk ca. 0,3 kg/m2. Dersom primeren blir stående over ett døgn, må en avstrø jevnt korn ved korn med fingradert kvartssand for å sikre mekanisk heft. Dersom overmalingsintervalltiden overholdes, trenger man ikke strø av primeren, men ta hensyn til soleksponering og temperatur under leggingen. Dersom det danner seg porer i underlaget, noe som kan forekomme ved stigende temperaturer eller på porøse betongunderlag, så er det viktig å dra et ekstra skrapelag med Mapeprimer M iblandet finsand 0,1-0,4 mm eller 0,4-0,8 mm i vektforhold 1:2 over arealet for å oppnå poretett overflate. Epoxy Speed kan tilsettes i Mapeprimer M dersom man vil aksellerere opp herdeprosessen. Alternativt kan Mapeprimer Fast benyttes med tilsvarende forbruk som er gangbar etter 3-4 timer ved en herdetemperatur på +20°C, og den bør gjerne strøs av lett korn-ved-korn for å unngå delaminering og sikre god mellomstrøksadhesjon.

4. Belegging:
Påføring av selvjevnende, UV-stabilt polyuretanbelegg type Mapefloor PU Flex som fordeles med tannsparkel og etterulles med en egnet rull eller piggrull. Forbruk ved 1,5 mm belegging: 2,25 kg/m2. Forbruk ved 2 mm belegging: 3 kg/m2. Mapefloor PU AKS kan tilsettes i polyuretanbelegg for å oppnå raskere herding av belegget.

Opsjon:

Avstrøing med flakes: Etter at Mapefloor PU Flex er ferdig overrullet kan det strøs av med fine dekorative Mapefloor Flakes i 1 eller 3 mm størrelse og ulike fargekombinasjoner, ca. 0,05 – 0,1 kg/m2. Viktig at man ikke strør av med en gang, da flakes kan synke/reise seg i belegget. Høyere forbruk av flakes kan øke sklisikringsgraden i overflaten.

FARGEVALG:

MAPEI LYS GRÅ NR. 31, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7046, RAL 9005, RAL 1001, RAL 1013, RAL 7043, RAL 7032, RAL 7030, RAL 7044, RAL 9010, Andre farger kan leveres på forespørsel.

Se bilder under for eksempler.