Plastisk svinn

Plastisk svinn

Hva er plastisk svinn

Plastisk svinn og setning er hovedårsaken til opprissing i plastisk fase (dvs. før avsluttet avbinding). Årsaken til plastisk svinn er avdamping og etterfølgende uttørking av betongoverflaten. Når overflaten blir tørr utvikles kapillær strekkspenning i betongens porevann – som er drivkraften for plastisk svinn.

Kilde: Sintef

i: Les mer om etterbehandling av betongen her.

Årsak

Konsekvensene av plastisk svinn er riss og oppsprekking av betongoverflaten. Dette kan være alt fra små, nær usynlige riss til store og brede rissdannelser. Dette kommer som regel som følge av værforholdene på støpedagen og at betongen ikke er tildekket med plast etter størkning, eller manglende bruk av herdemembran.

i: Se våre rissmålere her.

Løsning

Ved støp i sterk sollys eller ved mye vind må det vises forsiktighet ved støp av plate. Herdemembran bør benyttes og betongplaten må tildekkes så snart som mulig etter størkning/stålglatting.

i: Kjøp herdemembran her.

Har riss allerede oppstått må dette utbedres for å hindre inntrenging av fremmedlegemer og ytterligere rissdannelse. Les mer om dette her.

i: Slik utbedrer du riss i betong.

Nystøpt

Herdet plate

Les mer om den tekniske bakgrunnen for rissdannelser på denne linken (AF-Gruppen).