3D Printing av Betong

Kontakt oss for tilbud!

3D printing av betong gjør det mulig å lage både små og store objekter i betong fra 3D modell!

Alt fra små figurer, benker og skulpturer til bygninger kan printes ut i betong på en effektiv måte.

Printing av betong fjerner behovet for forskaling og kan gi store vektbesparelser, med nye muligheter innen design og arkitektur.

Utføres etter avtale!

Motta tilbud
Kategori:
 

Beskrivelse

3D printing av betong

3D printing av betong er mulig for objekter fra størrelser ned til rundt 12cm og opptil 4-5 meter.

Større objekter som betongelementer, vegger og fundamenter kan også printes med større printere.

Hva kan 3D printes i betong?

En 3D printer i betong kan printe ut en stor variasjon av objekter. Modellen som skal printes kan lages i et 3D verktøy som Solid Works eller lignende, eller skannes inn i programvaren med en 3D skanner.

Printing av betong kan utføres i flere plan/vinkler for optimal styrke. For eksempel kan trappeelementer eller benker i betong printes på siden for å sikre god sluttstyrke med eller uten armering.

Alt fra blomsterpotter, benker og pyntegjenstander til spesialfundamenter, vegger, elementer og bygninger kan printes i betong.

Hvordan printes betong?

Før printing av betong kan påbegynnes må modellen kontrolleres og beste printegjennomføring avklares. Oppstart og klargjøring av printer og konsistens tar normalt 1-2 timer, hvor sluttprosess og vask tar like lang tid. Dette gir en effektiv printetid på 5-6 timer pr. dag.

Betong printes med en spesialprinter direkte på en pall eller annet underlag. Massene som printes har normalt en fin korning på Dmax 3mm med et høyt innhold av portlandsement. Resepten kan tilpasses produktet, farge og type objekt.

Armering legges i underveis i printeprosessen. Alternativt kan fiberarmering benyttes for noen prosjekter.

Fordeler ved 3D printing av betong

Printing av betong gir nye muligheter for moderne design og bringer produktet nærmere arkitekten og designeren.

Normalt vil prosessen ved printing gi en høyere kostnad pr. objekt enn ved tradisjonell støp. Dette da massene inneholder langt mer sement og er mer finkornet enn ved tradisjonell betong. Objekter som printes vil normalt ha en kostnad som er rundt 5x høyere enn ved tradisjonell serieproduksjon.

Fordelene er likevel at printeren kan printe ut hva som helst. Man trenger ingen forskaling og den kan printe ut forskjellige objekter samtidig. Samtidig kan man designe mer effektive objekter som kan gi store besparelser på vekten av objektene, med påfølgende besparelser for frakt og logistikk.

Spesialprosjekter

Kontakt oss for mer informasjon om spesialprosjekter innen betong og 3D printing.

Du liker kanskje også…