Bestilling av betong

Kontakt oss for tilbud!

Bestilling av betong gjøres enkelt ved å fylle ut dette skjemaet eller ved å kontakte oss på e-post eller via kontaktskjema.

Vi sender deg raskt et pristilbud pr. e-post tilpasset ditt prosjekt!

Tidligere kunder:

Kontakt oss for tilbud på ditt betongprosjekt!

Betong støpes normalt i tykkelser fra 7cm og kan leveres med betongbil påmontert 9m renne, 16m bånd eller tårn/slanger. Les mer påBetongbil.no.

Du kan støpe selv eller benytte en av våre betongarbeidere for utførelse!

1-5 dagers leveringstid!

Motta tilbud
 

Beskrivelse

OBS!

  • Det er svært viktig at ankomstvei frem til og område på leveringsplass er lett tilgjengelig og fri for snø og is, slik at sjåfør uten tvil kan være sikker på at tilgjøring og levering kan utføres trygt. Dette innebærer også tilstrekkelig plass til og rundt betongbilen for enkel navigering, sammen med gode grunnforhold som må tåle vekt av betongbil på opp til 32 tonn. Det må heller ikke være noen lavthengende kabler eller lignende under 4,5m høyde.
  • Levering i, eller ankomst ned eller opp bakker MÅ vurderes ved hvert tilfelle, spesielt på vinterstid. Det gjøres oppmerksom på at betongbilene ofte har langt dårligere grep på vinterstid ved snø og isete kjøreforhold, og at det er sjåføren sin vurdering som legges til grunn om levering vil kunne gjennomføres.  Kunden er ansvarlig for at dette følges opp.

Tips!

  • Send oss gjerne bilder av støpeområde og oppstillingsplass for betongbil til post@betongsentrum.no. På den måten kan vi bedre kvalitetssikre leveringen og sjåfør vil være bedre forberedt på gjennomføringen.
  • Ha alltid utstyr til gjennomføring og etterbehandling lett tilgjengelig, sammen med riktig bekledning og verneutstyr. Betong er etsende og det vil være viktig å unngå hudkontakt. Bruk støvler, briller og hansker og dekk til eksponerte områder på kroppen.

Gjennomføring av støp:

Betongbil vil møte opp til avtalt tidspunkt på leveringsdagen. Det er viktig at vei helt frem til støpeplass er lett tilgjengelige uten lave kabelheng eller hindringer. Sjåfør vil klargjøre lossingen med valgt utstyr og forberede leveringen av betong. Sjåfør styrer mengden og hastighet på betongen som leveres. Kunde er selv ansvarlig for mottakskontroll og sikring av at betongen er iht. bestilt kvalitet og konsistens. Kunde står selv for utførelsen i sin helhet, med utstøping, avretting og etterbehandling frem mot ønsket sluttresultat. Det er svært viktig å ikke befinne seg i blindsonen til sjåføren eller i umiddelbar nærhet til lastebil. Ha alltid øyekontakt med sjåføren! Leveringen sluttføres med signatur på følgeseddel.

Levering:

Leveringsadresse: Som avtalt
Biltype: Betongbil 4-akslet med påmontert utstyr etter avtale. Totalvekt opptil 32t.

Lossetid: Inntil 60 minutter fra registrert ankomst pr. bil. Utover dette etterfaktureres tilleggstid jf. produsentens prisliste.
Tidspunkt: Avtales nærmere. Vanligvis er 1-5 dagers varsel nødvendig avhengig av biltype og mengde.

Obs: Kunde er selv ansvarlig for veiforhold på byggeplass.