Betongsaging Dør & Vindu

Betongsaging av dør eller vinduer kan utføres inntil 50cm tykkelse, med større dybder på forespørsel. Prisen estimeres ut ifra antall løpemeter som skal skjæres.

Vi kvalitetssikrer hvert prosjekt individuelt.

  • Antall meter som skal skjæres.
    Please enter a number from 2 to 50.
  • Obs: Ved utskjæring av f.eks dører regnes som regel 10 meter, med 3 vertikale og 4 vertikale kutt. Dette for å dele opp betongen i håndterlige biter.
  • Gj.snittelig kuttedybde i CM.
  • Hva slags materiale skal det skjæres i?
  • Hidden
  • Pris: Kr 0,00
Få tilbud
Henvendelsen er lagt til!
Vis henvendelse
Selges av: Røyneberg AS
 

Beskrivelse

Betongsaging av dør eller vindu

Betongsaging av dør eller vinduer kan utføres inntil 50cm tykkelse, med større dybder på forespørsel. Prisen avhenger blant annet av hvor mange løpemeter som skal skjæres.
Det må være strøm og vann tilgjengelig i rimelig nærhet til området som skal skjæres ut. 2-fas eller 3-fas benyttes avhengig av prosjekt, alternativt kan aggregat medbringes eller bensindrevet utstyr brukes. Det er tilstrekkelig med hageslange med normalt trykk for vanntilførsel. Området som skal skjæres må være tydelig oppmerket for sikker og effektiv gjennomføring.
Arbeidshøyden å være i en høyde av maksimalt 3 meter, og høyder over dette må avtales eksplisitt. Området må være i henhold til normale HMS regler og vil bli utført i normalt arbeidstid. Arbeid utover dette kan utføres etter avtale.
Ønskes tilleggsarbeid, håndpigging eller gjerning av masser kan dette avtales nærmere.
Husk at skjæringen regnes i antall løpemeter som må skjæres. Ved utskjæring av dører og vinduer må derfor også skjæringen som er nødvendig for oppdeling regnes med. En døråpning skjæres som regel med 3 vertikale kutt i høyden og 4 horisontale kutt i bredden, slik at bitene som felles ut blir håndterlige. Ofte skjæres også noen kutt i vinkel for å sikre enkel utfelling av det som skal fjernes.