EverCrete Vetrofluid

1.998,00 kr4.990,00 kr

EverCrete Vetrofluid er en permanent betongimpregnering som forsegler og forsterker betongoverflaten inntil 40mm dybde.

Egner seg for både nylig støpt (gangbart) og herdet betong hvor Evercrete gjør overflaten inntil 30% sterkere og motstandsdyktig mot vann, salt, syrer og oljer. Overflaten forblir diffusjonsåpen etter behandling.

Evercrete Vetrofluid er et avansert og høykvalitets natriumsilikat (vannglass) som trenger dypt ned i betongen, tetter porene og forsegler fra innsiden. Kan benyttes både innendørs og utendørs ved temperaturer over 0°C.

EverCrete har støvbindende egenskaper og endrer ikke utseende på betongoverflaten. Godkjent for kontakt med drikkevann.

Merk: Kontakt oss for pris på større mengder!

1 liter dekker inntil 3m². 

Frakt inkludert!

Bestillingsvare
Motta tilbud
 

Beskrivelse

EverCrete Vetrofluid

EverCrete Vetrofluid er en betongimpregnering som er testet og godkjent av SINTEF (rapport nr. STF65-F90017).

EverCrete Vetrofluid er en vannbasert, ikke giftig natriumsilikatimpregnering (vannglass) med dyp inntrenging i sementbaserte materialer. EverCrete Vetrofluid tetter mot vanninntrenging, beskytter mot nedbrytende stoffer, herder, støvbinder og styrker betongen.

Kan benyttes både innendørs og utendørs, også i kontakt med drikkevann.

Katalysatoren, som er tilsatt EverCrete, reagerer med alkali i betongen og danner en vannbarriere. EverCrete, påført iht. beskrivelsen, endrer ikke farge, struktur eller andre eksisterende karakteristikk på overflaten den er påført. EverCrete gir ingen overflatefilm men trenger isteden inn i betongen og blir en del av denne.

EverCrete motstår vanntrykk, reduserer tilsugingsevnen til betongen, alge- og soppvekst, korrosjon, spordannelse og armeringsskader. EverCrete påvirker herdeprosessen i ny betong, gir en jevn herding, noe som sterkt reduserer svinnsprekker, samtidig som den impregnerer betongen og øker styrken i betongoverflaten. EverCrete øker vedheft og levetid på eventuelt malingssjikt/membran, puss og fugemasse. EverCrete kan brukes over bakken, under bakken og på markplan.

EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

EverCrete brukes til impregnering av:

• Fundamenter og grunnmurer
• Balkong/terrassedekker og markbetong
• Broer
• Avløpsrør
• Garasjefulv og parkeringshus
• Tanker
• Svømmebasseng
• Havbruk – Oppdrettsanlegg
• Tunneler
• Elementer
• Fasader og tak

FORBRUK

 • Det bør påføres ca. 1 liter pr. 3-4 kvadratmeter (ca. 0,25-0,33 liter pr. kvadratmeter).
 • Faktisk forbruk vil avhenge av betongtemperatur og porøsitet.
 • På betong som er unormalt porøs eller myk kan det være nødvendig med inntil 1 liter pr. 2 kvadratmeter (0,5 liter pr. kvadratmeter).

FORDELER

 • Endrer ikke eksisterende farge
 • Reduserer siving og stopper vanntrykk
 • Forbehandling før maling og dobler levetiden på malingssystemet (ref. Disneyland).
 • Reduserer forvitring, støving og spordannelse.
 • Beskytter mot inntrengning av fett, olje og syrer.
 • Herder ny betong og reduserer hårsprekker.
 • Tetter og styrker alle sementbaserte overflater.
 • Letter fjerning av is og snø.
 • Bedrer heft for puss, overflatebehandling og fugemasser.

FORBEHANDLING

Vanlig betong og ny betong trenger ingen forbehandling. Dersom betong/puss er tørr, bør for-vanning foretas. Vannes gjerne like før behandlingen i solskinn. EverCrete trenger best inn i fuktig (ikke våt) betong/puss. Temperatur over o C.

Er flaten som skal behandles malt eller overflatebehandlet på annen måte (Epoxy eller herdemembran), må dette fjernes for å få effektiv penetrering (Kjemisk stripping, Skraping, sandblåsing, sandvasking, kaustisk soda osv.). Store sprekker V-formes og fylles med ”Monomix”/”Monolite”/”Fastfill” mørtel før EverCrete påføres.

EverCrete kan fylle svinnsprekker og hårsprekker. Dersom EverCrete er frosset, må den tines helt og rystes godt før bruk. ( Frost skader ikke EverCrete).

PÅFØRING

 • EverCrete skal ikke tynnes.
 • Påføres med kost eller sprøyte (hagesprøyte er ok).
 • Evercrete skal oppsuges totalt av betongen den blir påført (for mye EverCrete kan føre til at det glasser ,seg i overflaten).
 • NB!: Ved kosting må ikke EverCrete fylles tilbake i emballasjen, da fragmenter av sement/betong kan føres tilbake og starte reaksjonen i ubenyttet EverCrete (stivner).
 • Vertikale flater: Start nedenfra og fukt alle detaljer jevnt.
 • Ny betong kan behandles straks forskalingen er revet, eller gulvet bærer fottrafikk. Virker da også som herdemembran
 • Ved spesielt store problemer må behandlingen gjentas. Vann under trykk må først stoppes med ”FCR Fastfill”( Går ikke mot strømmen). Deretter behandles med EverCrete og ”FCR-851”.
 • På gulv som er tilsølt av olje, blod osv.: Påfør EverCrete. Olje, blod osv. vil nå løftes/presses til overflaten og må spyles bort før EverCrete påføres på ny. NB! Ved spilloljesøl vil oljen kunne bli fjernet på denne måten, men misfargingen vil bli permanent.
 • EverCrete vil normalt penetrere i ca. 4 timer etter påføringen, før reaksjonen starter. Begrenset fottrafikk tillates etter 30 minutter.
 • EverCrete – prosessen foregår i 4 – 10 dager og eventuell utfelling/avleiring vaskes/skylles bort med kaldt vann før den får herde ut. Sjekk og skyll daglig.
 • Maling/belegg kan normalt påføres 10-11 døgn etter påført EverCrete.

RENGJØRING

Utstyr, spøyte o.l. rengjøres og gjennomspyles med vann etter bruk.

Advarsel: Må ikke påføres glass eller glaserte flater og aluminium. I tilfelle søl på ovennevnte flater; vask straks grundig med vann. Må ikke brukes på farget tegl da hvit utfelling vil skjemme flaten i lang tid (Bruk Monosil-501 eller Monosil).

Har ingen eller liten effekt på Lecablokker, Siporex og lignende materialer. (Bruk Monosil-501, Monosil eller eventuelt Flexcrete 851). EverCrete fyller ikke sprekker, men tetter ved gjentatte behandlinger hårsprekker. (Bruk ”Flexcrete 851” eller ”Cemprotec Elastic”). EverCrete er også effektiv på andre materialer som ikke er nevnt her. Gjør gjerne et forsøk på egen hånd. For impregnering av trevirke: Bruk Evercrete tynnet med 50% vann.

Tekniske spesifikasjoner

 • Fortynnes: Nei, må ikke fortynnes
 • Frysetemperatur: 0°C
 • Oppbevaring: Oppbevares frostfritt
 • Kokepunkt: 110°C
 • Forbruk normalt: 0,15-0,30L/m2
 • Vask av redskap: Vann
 • Farge: Klar som vann
 • Farging av objekt: Ingen
 • Lukt: Ingen
 • Giftighet etter behandling: Ingen
 • Giftighet for preparatet: Som lut. Behandles som Vannglass (se Arbeidsmiljølovens anvisninger vedr. vannglass)
 • Flammepunkt: Ingen
 • Organisk innhold: Ubetydelig
 • Miljøpåvirkning: Ingen
 • PH verdi: 11,2

Kan irriter hud – alkalisk.

Dokumenter

Tilleggsinformasjon

Mengde

5 liter, 10 liter, 15 liter, 20 liter, 25 liter, 208 liter

Du liker kanskje også…