Digital befaring

1.790,00 kr inkl. MVA

Er du usikker på hvilken type betongbil du trenger, mengden betong og hvordan støpen best kan gjennomføres?

Med denne digitale befaringen besvare vi dine spørsmål og gir deg en profesjonell kvalitetssikring av betongleveransen, slik at du er sikret en trygg og effektiv gjennomføring av din støp!

Samtidig får du et fastpristilbud på betong og transport slik at du enkelt kan bestille levering digitalt!

Fyll inn feltene under, legg produktet i handlekurven og fullfør ordren i kassen, så kontakter vi deg innen 24t med en digital befaring tilpasset ditt prosjekt!

Kategorier: ,
 

Beskrivelse

Digital befaring

Utfordringen

Når du skal støpe med ferdigbetong kan det ofte være vanskelig å vite hvor mye du skal du bestille, hva slags betongbil som best egner seg til leveransen og hvordan støpen kan gjennomføres på en effektiv og trygg måte.

En uforutsigbar ordreprosess kan ofte føre til ubehagelige overraskelser, hvor betongbilen risikerer å ikke kunne levere, feil betongkvalitet benyttes og feil mengde er bestilt. Blir betongbilen stående lenger enn planlagt fører dette ofte til store ekstrakostnader, noe som igjen kan gi en ubehagelig overraskelse når fakturaen fra betongprodusenten først dukker opp etter 1-2 ukers tid.

Samtidig fører ofte manglende kunnskap om betong og utførelse til et dårlig sluttresultat med f.eks riss og oppsprekking, hvor riktige prosedyrer ikke er fulgt.

Vår løsning

Vi kan tilby en løsning spesialtilpasset til ditt støpeprosjekt, hvor vi basert lang erfaring fra betongbransjen kvalitetssikrer mengde, biltype, betongkvalitet og gjennomføring. Vi sikrer at du som kunde kjenner ditt ansvarsområde og at gjennomføringen kan utføres raskt og effektivt med riktig losseutstyr, på en trygg måte.

Gjennom bilder av ditt prosjekt, offentlig kartinformasjon, eiendomsdata og nøyaktige kalkuleringer basert på dine mål og svinnkalkuleringer, utvikler vi en effektiv plan for gjennomføring av din betonglevering! Du mottar en støpeplan med beskrivelse av våre anbefalinger for en sikker gjennomføring av din støp.

Velger du også å bestille betong av oss er du i tillegg sikret enkel bestilling med full oppfølging gjennom hele ordreprosessen! Vi sikrer at du vet hva som skjer på støpedagen og at betongen faktisk kan leveres, med riktig kvalitet og biltype, på rett plass og til en rimeligere pris.

Vi organiserer det praktiske og følger deg opp gjennom hele ordreprosessen med viktige anbefalinger for en vellykket gjennomføring!

Potensielle konsekvenser

Bestilling hos produsent foregår ofte på telefon uten kvalitetssikring. Du er selv fullt ut ansvarlig for gjennomførelsen, og når du som kunde ikke kjenner til ordreprosessen og ditt ansvarsområde kan dette fort bli en dyr erfaring. Mange vet ikke at de selv er ansvarlige for utførelse, utstøping og sluttresultat og at de selv er ansvarlige for at riktig biltype, mengde og kvalitet velges. Du som kunde er også ansvarlig for ankomstvei og grunnforhold og at betongen kan leveres til forskaling med biltypen som er bestilt. Selv om mange betongprodusenter er flinke til å gi anbefalinger over telefon, kan det være vanskelig å danne seg et komplett bilde av prosjektet. Dette fører ofte til feilleveranse, svinn og reklamasjoner. Med vår digitale befaring kan støpeprosjektet gjennomføres på en effektiv og sikker måte, med mindre sjanse for ubehagelige overraskelser.

Konsekvens av feil mengde

Vi gir anbefalinger basert på typen utstyr som må benyttes til lossing og potensielt svinn i forhold til komprimering av grunn og utvidelse av forskaling. Samtidig inkluderer svinnkalkuleringen nødvendig buffer basert på typen betongbil og losseutstyr. Bestilles for mye betong vil produsent ofte fakturere et høyt returgebyr basert på returmengde, noe som igjen vil øke kostnaden betraktelig. Sammen med god informasjon om ditt prosjekt sikrer vår digitale befaring at du får nok betong til prosjektet.

Konsekvens av feil biltype

Hvis feil biltype benyttes risikeres det at betongbilen ikke kan levere som tiltenkt. Normalt må du likevel betale for lasset, selv om hele leveransen går i retur til produsent. Dette fordi betong er ferskvare og har svært kort holdbarhet i fersk tilstand.

Hvis leveransen tar lang tid som følge av at feil losseutstyr benyttes, vil du som kunde i tillegg bli fakturert ventetid regnet fra ankomst betongbil, noe som ytterligere vil øke kostnadene ved levering. Vår digitale befaring tar hensyn til disse faktorene for hvert prosjekt og sikrer deg en effektiv levering med beste tilgjengelige alternativ.

Konsekvens av feil betongkvalitet

Hvis feil betongtype benyttes risikeres det at betongen sprekker opp ved frost eller forringes som følge av eksponering for salter eller store belastninger. Feil betongkvalitet vil gi dårlig styrke i konstruksjonen. Samtidig vil feil konsistens kunne føre til “reir” og dårlig utstøping, merarbeid og et dårlig sluttresultat.

Generelle anbefalinger

Med den digitale befaringen vil vi også gi generelle anbefalinger om forarbeid, forskaling og utførelse basert på normalt utførelse i betongprosjekter.