Sement i storsekk

Kontakt oss for tilbud!

Sement i storsekk som inneholder 1200kg Standard FA.

Egner seg for egenblanding av betong, sammen med sand, pukk og vann, for alle prosjekter der ferdigbetong normalt benyttes.

Se vår kubikk kalkulator for reseptforslag basert på volum.

Frakt estimeres basert på prosjektadresse og legges til pristilbud.

Motta tilbud
 

Beskrivelse

Sement i storsekk

Sementen tilfredsstiller kravene i NS-EN 197-1:2011 til Portland blandingssement CEM II/B-M 42,5 R.

Standardsement med 18% flygeaske som normalt brukes i ferdigbetongproduksjon på blandeverk.

Oppbevaring & bruk

Sementen leveres i “big bag” og må lagres i tørt og tett slik at fukt ikke kan trenge inn. Effekten av kromatreduseringen i sementen er effektiv i 6 måneder etter produksjonsdato, dersom sementen lagres tørt og tett. Dette er også anbefalt holdbarhet.

All sement skal oppbevares utilgjengelig for barn og er farlig å spise. Sement i øynene kan gi alvorlige øyeskader. Fuktig sement danner kalsiumhydroksid som virker irriterende på hud og åndedrettsorgan. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere avklaring.

Finhet (Blaine m²/kg): 450
Spesifikk vekt (kg/dm³): 3,00 (B) / 2,99 (K)
Volumbestandighet (mm): 1
Begynnende størkning (minutter): 140
Trykkfasthet (MPa):

  • 1 døgn: 20 MPa
  • 2 døgn: 31 MPa
  • 7 døgn: 42 MPa
  • 28 døgn: 55 MPa

Se hele produktdatabladet her.

Se sikkerhetsdatabladet her.