Ordre 42357

Ordren består av:
Estimert mengde 11,5m³ B35 MF45 D16 25% redusert synk 180 og 220 levert med 24m Pumpemixer og ekstra betongbil til Hetlebakkveien 67, 5131 Nyborg (kart).

Merk:

 • Lav undergang under Arnavegen; omkjøring lenger nord på Blindheimsvegen.
 • Trang ankomst opp bakke og begrenset plass til å snu. Pumpe må kanskje rygge ned etter støp hvis det blir for trangt.
 • Bil nr. 2 må trolig rygge opp bakke (rød linje) og inntil pumpe pga. trang snuplass. Se bilder. Sjåfør pumpemixer kan ta vurderingen ved ankomst.
 • Mulig oppstilling ved garasje. Behov for tårn + inntil 10m slanger. Vurder mulighet for oppstilling nærmere ved ankomst.
 • Det skal støpes ringmur og garasjegulv. Ha med SP.

Bil 1: 4,5m³ (synk 180)  Bil 2: 7m³ (synk 220) etter 40 minutter. Pumpesjåfør gir event. beskjed.

Kontaktperson:
Navn: Jim Telefon: 911 10 312

Husk! Kunde er selv ansvarlig for mottak, utlegging, avretting og sluttresultat!

Selges av: Betongsentrum.no
Kategori:
 

Beskrivelse

Har du spørsmål før bekreftelse? Vi svarer raskt på epost og telefon!

Ordrestatus

Ordren er betalt!

Ønsket levering Tirsdag 19. Mai 2020 kl. 08.00.

Informasjon

OBS!

 • Det er svært viktig at ankomstvei frem til og område på leveringsplass er lett tilgjengelig og fri for snø og is, slik at sjåfør uten tvil kan være sikker på at tilgjøring og levering kan utføres trygt. Dette innebærer også tilstrekkelig plass til og rundt betongbilen for enkel navigering, sammen med gode grunnforhold som må tåle vekt av betongbil på opp til 32 tonn.
 • Det må ikke være noen lavthengende kabler, broer eller underganger under 4,5m høyde.
 • Levering i, eller ankomst ned eller opp bakker må vurderes ved hvert tilfelle, spesielt på vinterstid. Det gjøres oppmerksom på at betongbilene ofte har langt dårligere grep på vinterstid ved snø og isete kjøreforhold, og at det er sjåføren sin vurdering som legges til grunn om levering vil kunne gjennomføres. 

Tips!

 • Send oss gjerne bilder av støpeområde og oppstillingsplass for betongbil til post@betongsentrum.no eller telefon 91110312. På den måten kan vi bedre kvalitetssikre leveringen og sjåfør vil være bedre forberedt på gjennomføringen.
 • Ha alltid utstyr til gjennomføring og etterbehandling lett tilgjengelig, sammen med riktig bekledning og verneutstyr. Betong er etsende og det vil være viktig å unngå hudkontakt. Bruk støvler, briller og hansker og dekk til eksponerte områder på kroppen.

Gjennomføring av støp:

Pumpemixer vil møte opp til avtalt tidspunkt på leveringsdagen. Det er viktig at vei helt frem til støpeplass er lett tilgjengelige uten lave kabelheng eller hindringer. Sjåfør vil klargjøre lossingen med tårn for støp i ringmur, og kunde står for mottakskontroll og håndtering av slangestuss. Etter 30-40 minutter vil betongbil #2 ankomme og starte lossing i pumpe, hvorpå støp av garasjegulv påbegynnes.

Sjåfør styrer mengden og hastighet på betongen som leveres. Kunde er selv ansvarlig for utførelse av støp, dissing, avretting og etterbehandling. Det er svært viktig å ikke befinne seg i blindsonen til sjåføren eller i umiddelbar nærhet til lastebil. Ha alltid øyekontakt med sjåføren! Leveringen sluttføres med signatur på følgeseddel. Betongbil og pumpemixer vil ha behov for noe spyling/vask på byggeplass.

Betong:

Mengde: 11,5m³ – inkl. 0,5m³ pumpesvinn
Betongtype: B35 MF45 D16 25% red. synk 180 og 220

Betongkvalitet og resept kan justeres om ønskelig.

Levering:

Leveringsadresse: Hetlebakkveien 67, 5131 Nyborg
Biltype: Pumpemixer 4-akslet med påmontert utstyr. Totalvekt opptil 32t.

Lossetid: Inntil 120 minutter fra registrert ankomst betongbil. 
Tidspunkt: Tirsdag 19. Mai 2020 kl. 08.00.

Obs: Kunde er selv ansvarlig for veiforhold på byggeplass.

Kontaktpunk:

Din kontaktperson: Jim Hansen T: 911 10 312 E: post@betongsentrum.no 

Kontakt oss for spørsmål før, under og etter levering!

Vilkår

Spesielle vilkår:

 • Veiforholdene må være tilfredsstillende for tilkomst av betongbiler helt frem til byggeplass. 
 • Variasjoner i leveringstidspunkt kan forekomme, normalt ikke mer enn 1-2 timer pga. trafikk og forsinkelse ved andre jobber.
 • Frist for endring eller avbestilling er 48t før avtalt støpetidspunkt.

Tilleggskostnader kan påløpe hvis:

 • Ytterligere levering utenom avtalt mengde og type blir nødvendig eller utføres utenom avtale
 • Ekstrautstyr påmontert bil benyttes utenom avtale og avtalt pris
 • Leveringen tar betydelig lengre tid enn beregnet og inkludert i pristilbud, kundeårsak. (F.eks defekt forskaling, dårlig tilgjengelighet el.l.)
 • Betydelig mengde returbetong (over 0,5 kubikk) blir sendt med bil tilbake til blandeverk.
 • Avlysning eller forsinkelser etter tidsfrister – kundeårsak.

Husk: Bestillingen gjelder kun betong og levering av betong, hvor kunden selv er ansvarlig for forberedelser, utlegging, gjennomføring av støp, etterbehandling og sluttresultat. 

I tillegg til dette gjelder våre alminnelige betingelser og vilkår som kan gjennomgås her.

Disse vilkårene samlet godtas ved kjøp av produktet.

Kart