Sprøytebetong

Kontakt oss for tilbud!

Sprøytebetong gir en fleksibel måte å sikre fasader, murer, vegger og andre flater på!

Betongen sprøytes på ensidig forskaling eller rett på fjell ved hjelp av sprøyterigg, med eller uten fiberarmering.

Pris på andre betongtyper?

Motta tilbud
 

Beskrivelse

Sprøytebetong

Bruk av sprøytebetong gir nye muligheter innen kreativ bruk av betong. Ved hjelp av en betongpumpe og slangestuss sprøytes betongen på fasader med ensidig forskaling, rett på fjellvegg, mur og andre flater, med eller uten fiberarmering.

Typer sprøytebetong

Normalt utføres vanlig våtsprøyting med ferdigbetong, men det kan også utføres tørrsprøyting.
Ved tørrsprøyting blir tørrstoffene sement og tilslag ført fram til munnstykket der vann blir tilsatt. Ved våtsprøyting blir betongen blandet før den føres fram til munnstykket. For begge metoder blir betongen tilsatt akselerator i munnstykket. Sprøytebetong blir ofte armert med fiberarmering.

Akselerator

Akselerator tilsettes i munnstykket for å sikre at betongen herder raskere når den treffer støpeområdet. Uten akselerator vil betongen kunne bli for bløt og falle av.

Normalt benyttes 4-8% av sementvekt, ca. 20-30 liter pr. m³.

En akselerator som kan benyttes er Mapequick AF 2000. Dette er en lavviskøs akselerator som tilsettes i munnstykket.

Betongkvalitet

Sprøytebetong som våtsprøytes benytter normalt en B35 M45 D8 200-240. Denne har et sementinnhold på ca. 400kg pr. m³.

Det kan også benyttes produkter fra Hey`di som leveres som tørrmasser i sekker eller bigbag.

Bruksområder

Sprøytebetong egner seg for sikring av fjellsider og fjellskjæringer, støttemurer og grunnmurer, dragere og søyler, innen landbruk og gjødselskjellere, tunneller, bruer, kaier og andre store og små prosjekter.

Sprøytebetong innendørs

Se eksempel på en av våre prosjekter innendørs på videoen under.

Sprøyterigg

For større prosjekter som fjellsider, tunneller og lignende benyttes dedikert sprøyterigg.

Andre videoer