Sprøytebetong

0,00 kr

Sprøytebetong gir en fleksibel måte å sikre fasader, murer, vegger og andre flater på!

Betongen sprøytes på ensidig forskaling eller rett på fjell ved hjelp av sprøyterigg, med eller uten fiberarmering.

Pris på andre betongtyper?

 

Beskrivelse

Sprøytebetong

Bruk av sprøytebetong gir nye muligheter innen kreativ bruk av betong. Ved hjelp av en betongpumpe og slangestuss sprøytes betongen på fasader med ensidig forskaling, rett på fjellvegg, mur og andre flater, med eller uten fiberarmering.

Bruksområder

Sprøytebetong egner seg for sikring av fjellsider og fjellskjæringer, støttemurer og grunnmurer, dragere og søyler, innen landbruk og gjødselskjellere, tunneller, bruer, kaier og andre store og små prosjekter.