Ordre 42292

Inkl. MVA, betong, transport og pumping.

Tilbudet inkluderer:
3,5m³ B30 MF60 D16 50% redusert synk 220 levert med 24m Pumpemixer og inntil 30m slanger til Ågots vei 13, 1404 Siggerud.

Merk: “Skal støpe sokkel til et anneks. Veien inn er 2,8.

Kontaktperson på byggeplass:
Navn: Nina Kristiansen  Telefon: 970 000 74  Epost: ninakristiansen@msn.com

Husk! Kunde er selv ansvarlig for mottak, utlegging, avretting og sluttresultat!

Selges av: Betongsentrum.no
Kategori:
 

Beskrivelse

Har du spørsmål før bekreftelse? Vi svarer raskt på epost og telefon!

Ordrestatus

Tilbudet er betalt og bekreftet!

Ønsket levering Onsdag 8. April klokken 10.00 og utover. Alternativt Tirsdag 14. April kl. 10.00.

Informasjon

OBS!

 • Det er svært viktig at ankomstvei frem til og område på leveringsplass er lett tilgjengelig og fri for snø og is, slik at sjåfør uten tvil kan være sikker på at tilgjøring og levering kan utføres trygt. Dette innebærer også tilstrekkelig plass til og rundt betongbilen for enkel navigering, sammen med gode grunnforhold som må tåle vekt av betongbil på opp til 32 tonn.
 • Det må ikke være noen lavthengende kabler, broer eller underganger under 4,5m høyde.
 • Levering i, eller ankomst ned eller opp bakker må vurderes ved hvert tilfelle, spesielt på vinterstid. Det gjøres oppmerksom på at betongbilene ofte har langt dårligere grep på vinterstid ved snø og isete kjøreforhold, og at det er sjåføren sin vurdering som legges til grunn om levering vil kunne gjennomføres. 

Tips!

 • Send oss gjerne bilder av støpeområde og oppstillingsplass for betongbil til post@betongsentrum.no eller telefon 91110312. På den måten kan vi bedre kvalitetssikre leveringen og sjåfør vil være bedre forberedt på gjennomføringen.
 • Ha alltid utstyr til gjennomføring og etterbehandling lett tilgjengelig, sammen med riktig bekledning og verneutstyr. Betong er etsende og det vil være viktig å unngå hudkontakt. Bruk støvler, briller og hansker og dekk til eksponerte områder på kroppen.

Gjennomføring av støp:

Betongbil vil møte opp til avtalt tidspunkt på leveringsdagen. Det er viktig at vei helt frem til støpeplass er lett tilgjengelige uten lave kabelheng eller hindringer. Sjåfør vil klargjøre lossingen med valgt utstyr og forberede leveringen av betong. Sjåfør styrer mengden og hastighet på betongen som leveres. Kunde er selv ansvarlig for utførelse av støp, dissing, avretting og etterbehandling. Det er svært viktig å ikke befinne seg i blindsonen til sjåføren eller i umiddelbar nærhet til lastebil. Ha alltid øyekontakt med sjåføren! Leveringen sluttføres med signatur på følgeseddel.

Betong:

Mengde: 3,5m³ – inkl. 0,4m³ pumpesvinn
Betongtype: B30 MF60 D16 50% red. synk 220

Betongkvalitet og resept kan justeres om ønskelig.

Levering:

Leveringsadresse: Ågots vei 13, 1404 Siggerud
Biltype: Pumpemixer 4-akslet med påmontert utstyr. Inntil 30m slanger. Totalvekt opptil 32t.

Lossetid: Inntil 60 minutter fra registrert ankomst betongbil. 
Tidspunkt: Avtales nærmere.

Obs: Kunde er selv ansvarlig for veiforhold på byggeplass.

Kontaktpunk:

Din kontaktperson: Jim Hansen T: 911 10 312 E: post@betongsentrum.no 

Kontakt oss for spørsmål før, under og etter levering!

Vilkår

Spesielle vilkår:

 • Veiforholdene må være tilfredsstillende for tilkomst av betongbiler helt frem til byggeplass. 
 • Variasjoner i leveringstidspunkt kan forekomme, normalt ikke mer enn 1-2 timer pga. trafikk og forsinkelse ved andre jobber.
 • Frist for endring eller avbestilling er 48t før avtalt støpetidspunkt.

Tilleggskostnader kan påløpe hvis:

 • Ytterligere levering utenom avtalt mengde og type blir nødvendig eller utføres utenom avtale
 • Ekstrautstyr påmontert bil benyttes utenom avtale og avtalt pris
 • Leveringen tar betydelig lengre tid enn beregnet og inkludert i pristilbud, kundeårsak. (F.eks defekt forskaling, dårlig tilgjengelighet el.l.)
 • Betydelig mengde returbetong (over 0,5 kubikk) blir sendt med bil tilbake til blandeverk.
 • Avlysning eller forsinkelser etter tidsfrister – kundeårsak.

Husk: Bestillingen gjelder kun betong og levering av betong, hvor kunden selv er ansvarlig for forberedelser, utlegging, gjennomføring av støp, etterbehandling og sluttresultat. 

I tillegg til dette gjelder våre alminnelige betingelser og vilkår som kan gjennomgås her.

Disse vilkårene samlet godtas ved kjøp av produktet.

Kart