Pumpemixer

Hva er en pumpemixer?

En pumpemixer eller “pumi” er en betongbil med påmontert pumpe og tårn.

Tårnet har normalt en rekkevidde på 24-28 meter, samtidig som slanger på inntil 50 meter normalt er med bilen. Disse kan kobles direkte på pumpen eller i enden av tårnet.

Pumpemixeren kan selv medbringe inntil 5m³ avhengig av type trommel og vekt, hvor lossingen skjer i pumpetrauet bak bilen. Andre betongbiler kan også levere direkte i pumpetrauet, noe som gjør pumpemixeren til et flexibelt verktøy på både små og store prosjekter!

Bruksområder

Bruk av pumpemixer forenkler i mange tilfeller støpen, og er et godt alternativ når det kommer til støp av kjellergulv og andre støper innendørs, støttemurer og systemelementer, plater og fundamenter!

På grunn av fleksibiliteten med både tårn og slanger kan en pumpemixer ofte levere der en vanlig betongbil ikke kan. Samtidig vil støpen ofte kunne gjennomføres raskere og mer effektivt, noe som vil spare inn på de ekstra kostnadene som er forbundet med bruk av pumpemixer.

PUMPEMIXER 24M

Rekkevidde

Pumpemixeren har et tårn som er montert oppå betongbilen, bak førerhuset. Selve tårnet er normalt 24 eller 28 meter med 4 ledd, hvor praktisk lengde regnet fra forkant betongbil normalt er 20-24 meter ved “flat bom” (helt utstrekt).

Slanger

Det kan normalt benyttes inntil 50m slanger koblet direkte til pumpemixeren eller til tårnet. Dette gjør at denne biltypen har et bredt bruksområde.

Det kan benyttes slanger fra 2 tommer og oppover, avhengig av type støp og betongresept.

2″ slanger er 7cm utvendig og 5,5cm innvendig, og krever en betongresept uten pukk, Dmax 8mm – finsats. Denne brukes som oftest til fuging og plassbegrensede prosjekter.

2,5″ slanger er 9cm utvendig og 7cm innvendig. Dette er den tynneste slangetypen som kan benyttes for betong med pukk (Dmax 16mm).

BETONG PÅ NETT

Kostnad

Pris for bruk av pumpemixer er i utgangspunktet noe høyere enn ved en vanlig betongbil med bånd eller renne.

Likevel vil totalkostnaden ofte bli nogen lunde den samme , da pumpemixeren ofte kan levere raskere og mer effektivt, avhengig av prosjekt. Ved en vanlig betongleveranse (renne eller bånd)  vil det ofte påløpe ekstra ventetid, og passerer lossetiden 60 minutter blir kostnaden ekstra stor. Det vil derfor i noen tilfeller lønne seg å benytte en pumpemixer til effektiv utlegging av betongen.

PRISTILBUD

BESTILL BETONG OG PUMPEMIXER HOS OSS!

LEVERING TIL HELE NORGE!

VIKTIG

BEHOV

En pumpemixer veier opp mot 34 tonn fullastet, og kan ta med seg opptil 4-5m³ avhengig av vekt- og aksellastbegrensninger, konsistens på betongen og lignende.

 Det er spesielt viktig å legge merke til at en slik betongbil krever en del plass, både på siden og i høyden.

OPPSTILLING

Ved bruk av tårnet på pumpemixeren må det ikke være noen overhengende kabler eller lignende direkte over eller i umiddelbar nærhet til oppstillingsplass. Selv om kun slanger skal benyttes, f.eks ved støp av kjellergulv, kan det være behov for bruk av tårnet til å forenkle støpeprosessen og slangehåndteringen.

Pumpemixer har behov for ca. 0,5m³ pumpesvinn i trau, tårn og slanger, slik at dette må legges til den teoretiske mengden. Det bør normalt alltid beregnes 5-10% ekstra betongmengde på grunn av ujevnheter og trykk på grunn og i forskaling, noe som vil kunne forårsake volumøkning.

Støtteben må også benyttes ved bruk av tårn, slik at både grunnen og området rundt oppstillingsplass må tåle vekten og ha nok plass til utfelling av disse.

Pumpemixeren må som en vanlig betongbil også ha fri høyde 4,5 meter ved innkjøring, og en fri bredde på minimum 3,5 meter avhengig av adkomstforhold. Bilen har 4 aksler og begrenset bevegelighet og kan veie opp mot 34 tonn fullastet.

FLEKSIBILITET

STORE PROSJEKTER

ALTERNATIV

TÅRNPUMPE

24-56 meter tårn + 200m slanger

Uten trommel!

En tårnpumpe har ikke påmontert trommel og kan derfor ikke medbringe egen betong.

Tårnpumpen kan veie opp mot 50 tonn og har et tårn som rekker fra 24 meter til over 56 meter.  Dette kan kombineres med slanger inntil 200 meter.

Tårnpumpen har flere bruksområder, og brukes ofte i kombinasjon med slanger for støp av større betongplater, vegger og konstruksjoner på større prosjekter

Denne typen pumpe har høy effektivitet og kan pumpe mange kubikk på kort tid!

Det er også her spesielt viktig å legge merke til at en slik pumpebil krever en del plass for støtteben, både på siden, bak og i høyden. Det kan ikke være høyspentledninger i umiddelbar nærhet eller over losseområdet.

Bruk av tårnpumpe er avhengig av andre betongbiler for å få betongen levert til seg, og gjør derfor støpejobben noe mer kostbar. Likevel kan dette være et svært tidsbesparende verktøy!

Pris avhenger ofte av antall kubikk pumpet og tiden som blir brukt fra avreise blandeverk til ferdig vasket for nytt oppdrag!

VIDEO AV TÅRNPUMPE

Betongsentrum.no

Vi gir deg samme pris som produsent!

Gratis oppfølging og veiledning.

Produkter fra nettbutikk

NYE PRODUKTER