Regne ut kubikk

Hvordan regne ut kubikk?

Ved utregning av kubikk og volum i en kasse eller forskaling ganges lengden, bredden og høyden sammen for å finne frem til antall kubikk. Innenfor betong benyttes normalt kubikkmeter, og lengde, bredde og høyde må derfor alle trè være angitt i meter. Dette er overkommelig i en kvadratisk eller rektangulær form, men med skråvegg og sylindre blir dette noe mer komplisert.

Eksempel på utregning av kvadrat: Skal du f.eks støpe en garasjeplate måles bredden og lengden innvendig av forskaling, som gir målene som vil bli på den ferdige betongplaten. 5 meter bredde og 7 meter lengde gir; 5 meter x 7 meter = 35 kvadratmeter. Videre ganges antall kvadratmeter med høyden/tykkelsen som ønsker på platen. Ved 12cm tykkelse blir regnestykket da; 35 kvadratmeter x 0,12 meter = 4,2 kubikkmeter. Siden vi har ganget lengde, bredde og høyde, alle angitt i meter, blir benevnelsen (kubikkmeter).

Vi har utviklet flere kubikk kalkulatorer som enkelt regner ut antall kubikk automatisk basert på mål. Basert på mengden du trenger og type støp kan vi også gi deg en fastpris på betong og transport til ditt prosjekt. Vi leverer over hele Norge og benytter samme pris som hos produsent. Hos oss er det enkelt å bestille betong, samtidig som vi kvalitetssikrer og følger deg opp gjennom hele ordreprosessen.

Våre kalkulatorer regner også ut nødvendig mengde som trengs av de forskjellige bestanddelene sement, sand, stein og vann – skulle du ønske å blande betongen selv. Se også vår kubikk kalkulator under.

Sjekk pris på betong og levering på denne linken!