SAMARBEID

PRODUSENT

Digitalt ordremottak!

BMAx™ er et digitalt, standardisert og effektivt ordresystem for betong!”

Ordresystemet BMAxgjør det enkelt å ta imot en betongbestilling! Din bedrift kan spare inntil 70% av tid og ressurser forbundet med ordremottak og ordrebehandling! Dette gir økt lønnsomhet, mindre svinn og færre reklamasjoner!

Betongprodusenter

Løsningen egner seg for produsenter av ferdigbetong som ønsker en mer effektiv hverdag med færre repeterende prosesser, økt lønnsomhet og mindre svinn og reklamasjoner, samtidig som at kunderelasjonen ivaretas.

BMAx™ automatiserer prosessene i en betongordre og gir et kraftig teknologisk løft og en tryggere og mer miljøvennlig betongleveranse. Riktig betong, levert til rett tid, på rett sted uten unødige hindringer er nøkkelen i BMAxløsningen, hvor standardisering og dokumentasjon av prosessene står i fokus. Kunden får automatisk opplæring, veiledning og oppfølging, uten behov for tidkrevende prosesser.

Samtidig kan systemet integreres på tvers av plattformer og er utviklet som et modulbasert ordresystem som kan kommunisere med eksisterende systemer som FNG, SAP, SuperOffice og lignende. Løsningen kan inngå i en overordnet struktur med API integrasjon.

Kontakt oss for mer informasjon og for å avklare hvilken muligheter vi kan skape for din bedrift!

Betong på nett!

Betongsentrum Green

Dine produkter

En moderne salgskanal!

Vi øker tilgjengeligheten til dine betongprodukter og presenterer de på en enkel og profesjonell måte!

Som partner formidler vi dine produkter til våre kunder, samtidig som vi markedsfører og presenterer din bedrift på Norges største markedsplass for betong, Betongsentrum.no.

Et større publikum

Enten du selger store, tunge betongprodukter, mindre produkter for nettbutikk eller lager egne produkter av betong, kan vi presentere disse på nye måter for den betonginteresserte kunden!

Vi gjør dine produkter og tjenester tilgjengelig for potensielle betongkunder over hele Norge!

HÅNDVERKER

Nye kvalitetskunder!

Gjennom vår markedsplass for betong, Betongsentrum.no, skaper vi kvalitetskunder som veiledes og følges opp automatisk!

Våre kunder ønsker alt fra utstøping og pussing av betonggulv til komplett utførelse av betongprosjekter, inkludert forskaling, armering og klargjøring til støp. Både privatkunder med små prosjekter som søppelstativ, garasjegulv, kjellergulv og støttemurer og bedriftskunder med større prosjekter som industrigulv og boligprosjekter, er en del av vår portefølje.

Vi søker nye, dyktige bedrifter og håndverkere innen betongutførelse som ønsker å påta seg oppdrag fra våre kunder i sitt område

Tilbyr du eller din bedrift tjenester innen betong vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene!

Betong på nett!

Betongsentrum Green