SAMARBEID

Enkel bestilling av

FERDIGBETONG

Digitalt ordremottak!

BMAx er et ordresystem for ferdigbetong som gjør bestillingen enkel, standardisert og effektiv!

Den som bestiller får en standardisert løsning å forholde seg til, med oversikt over prosjektet, kostnad og leveranse.

Betongprodusent sparer inntil 70% av tiden forbundet med ordremottak, noe som gir økt lønnsomhet og mindre svinn & reklamasjoner!

Ordresystemet BMAxgjør det enkelt å ta imot en betongbestilling

Betongkunder

Profesjonelle aktører får tilgang til vår digitale løsning med muligheten for enkel bestilling hele døgnet. Prosjektet presenteres visuelt til alle involverte parter på detaljnivå, noe som gir best mulige forutsetninger for en trygg og effektiv betongleveranse.

Som privatkunde får du automatisk veiledning og oppfølging, med skreddersydd prosjektinformasjon. Dette sikrer et best mulig sluttresultat.

Betongprodusenter

Løsningen gir produsenter av ferdigbetong en mer effektiv hverdag med færre repeterende prosesser, økt lønnsomhet og mindre svinn & reklamasjoner, samtidig som at kunderelasjonen ivaretas.

BMAx™ automatiserer prosessene i en betongordre og gir et kraftig teknologisk løft gjennom en tryggere og mer miljøvennlig betongleveranse. Riktig betong, levert til rett sted til rett tid uten unødige hindringer er kjernen i BMAx løsningen, hvor standardisering og dokumentasjon av prosessene står i fokus.

BMAx™ kan integreres på tvers av plattformer og er utviklet som et modulbasert ordresystem som kan kommunisere med eksisterende systemer som FNG, SAP, SuperOffice gjennom API integrasjon.

Prosjektet støttes av:

Innovasjon Norge Logo

Prosjektet støttes av:

Horten Kommune

Betong på nett!

Betongsentrum Green

Deres produkter

En moderne salgskanal!

Vi øker tilgjengeligheten til dine betongprodukter og presenterer de på en enkel og profesjonell måte!

Som partner formidler vi dine produkter til våre kunder, samtidig som vi markedsfører og presenterer din bedrift på Norges største markedsplass for betong, Betongsentrum.no.

Et større publikum

Enten du selger store, tunge betongprodukter, mindre produkter for nettbutikk eller lager egne produkter av betong, kan vi presentere disse på nye måter for den betonginteresserte kunden!

Vi gjør dine produkter og tjenester tilgjengelig for potensielle betongkunder over hele Norge!

HÅNDVERKER

Nye kvalitetskunder!

Gjennom vår markedsplass for betong, Betongsentrum.no, skaper vi kvalitetskunder som veiledes og følges opp automatisk!

Våre kunder ønsker alt fra utstøping og pussing av betonggulv til komplett utførelse av betongprosjekter, inkludert forskaling, armering og klargjøring til støp. Både privatkunder med små prosjekter som søppelstativ, garasjegulv, kjellergulv og støttemurer og bedriftskunder med større prosjekter som industrigulv og boligprosjekter, er en del av vår portefølje.

Vi søker nye, dyktige bedrifter og håndverkere innen betongutførelse som ønsker å påta seg oppdrag fra våre kunder i sitt område

Tilbyr du eller din bedrift tjenester innen betong vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene!

Betong på nett!

Betongsentrum Green