SAMARBEID

Produksjonsbedrift

Vi effektiviserer din hverdag!

AUTOMATISERING

Vårt ordresystem BMAx™ gjør det enkelt å ta imot en betongbestilling! Faktisk kan din bedrift spare så mye som 80% av tid og ressurser forbundet med ordremottak og ordrebehandling! Dette gir store besparelser og økt lønnsomhet, sammen med mindre svinn og færre reklamasjoner!

Betongprodusenter

Løsningen egner seg for alle produsenter av ferdigbetong som ønsker en mer effektiv hverdag med færre repeterende prosesser, økt lønnsomhet og mindre svinn og reklamasjoner, samtidig som at kunderelasjonen ivaretas.

Vår automatisering av prosessene i en betongordre vil gi et kraftig teknologisk løft og en tryggere og mer miljøvennlig betongleveranse. Riktig betong, levert til riktig tid og på riktig sted uten unødige hindringer er nøkkelen i BMAxsystemet, hvor standardisering og dokumentasjon av prosessene står i fokus. Kunden får automatisk opplæring, veiledning og oppfølging, uten behov for tidkrevende prosesser.

Samtidig kan vårt system integreres på tvers av plattformer og er utviklet som et modulbasert ordresystem som kan kommunisere med eksisterende systemer. Løsningen kan inngå i en overordnet struktur med API integrasjon og kan også integreres på dypere nivåer.

Kontakt oss for mer informasjon om samarbeid og for å avklare hvilken muligheter vi kan skape for din bedrift. Fremtidens ordreprosesser i betongbransjen er digitale, tilgjengelige og fleksible og vi er stolte av å kunne tilby et system som har potensiale til å skape et løft og et positivt bidrag i bransjen.

BMAx Betongsentrum AS

Digital salgskanal

“Speed to marked”!

SATSING & UTVIKLING

BMAx™ er utviklet med bakgrunn av erfaring fra betongbransjen, og har som formål å forenkle ordreprosessene for både kundene og for produksjonsbedriften. Med på laget har vi spesialister innen systemutvikling, programvareutvikling og teknisk kompetanse innen byggebransjen, sammen med et team av innovatører og forretningsutviklere. Vi har utviklet systemet for å være enkelt og sikkert i bruk, og for å være et automatisert bindeledd mellom kunden og betongprodusent!

Utviklere & Partnere

BMAx™ gjør bestilling av betong enkelt og oversiktlig!

For å kunne møte etterspørselen og fortsette utviklingen i ønsket hastighet søker vi nye partnerbedrifter, utviklere og innovatører som brenner en kreativ hverdag og nye utfordringer!

Ta kontakt hvis du eller din bedrift ønsker å se nærmere på et samarbeid!

Daglig leder: Jim Hansen | T: 911 10 312 | E: jim@betongsentrum.no

BMAx Betongsentrum AS

Digitalisering av betongbransjen!