Selvkompakterende betong

Selvkompakterende eller selvkomprimerende betong (SKB) er en type betong som selv flyter ut under støp.

I motsetning til vanlig betong som ofte må vibreres, dras ut og behandles har SKB flytegenskaper som gjør at den selv fordeler seg i forskalingen. Derfor benyttes den ofte til støp av vegger og andre kompliserte støpeprosjekter, men også ved støp av plater og fundamenter.

Fordeler

Fordelen med SKB er at den selv flyter ut. SKB sin konsistens måles som synkutbredelse (mm). Ved å benytte en synkkjegle (opp-ned) måles betongens diameter i millimeter. Normal konsistens på SKB er 550-700mm.

Gulv, dekker og plater benytter ofte synkutbredelse 550mm mens vegger, søyler og lignende ofte benytter utbredelse 650mm. Ved behov for ekstra god flyt ved f.eks mye armering, eksponerte flater og lignende kan synkutbredelse opp mot 700mm ofte benyttes. Egenskapene til SKB kan også måles med en L-boks.

SKB gir ofte også en finere støpeoverflate enn vanlig betong.

Ulemper

Ved bruk av SKB er mottakskontroll svært viktig. Det må sikres at betongen er som ønskes før utstøping starter, for å sikre ønsket sluttresultat. Dette da SKB er mer sensitiv mot variasjoner som temperatur, konsistens, utstøpingstid og lignende. SKB har generelt mindre motstand mot seperasjon i forhold til normalbetong, slik at riktige blandeforhold (repsept og sammensetning) og konsistens må sikres.

Synkutbredelse under 600mm vil ofte kunne være “mindre robust” og ha lavere støplighet i forhold til SKB med konsistens over 600mm. Forskjellen er ofte større enn ved bruk av normalbetong. Derfor må jevn konsistens sikres under hele støpen. Dette er spesielt viktig ved lang lossetid, hvor det kan være behov for å blande ut betongen med SP (superplastiserende) underveis i lossingen (f.eks ved høye temperaturer).

SKB gir ofte høyt støpetrykk i forskaling pga. den “bløte” konsistensen. Det må derfor tas ekstra hensyn til støpehastighet, som ofte må økes (støpes saktere).

Ved større prosjekter anbefales prøvestøper for å sikre ønsket sluttresultat da denne betongtype krever mer konpetanse og planlegging enn vanlig betong.

Utstøping

SKB støpes i stor grad som vanlig betong (lagvis)Betongen fylles i form og forskaling fra en side til den andre, før dette gjentas. Støpetrykk i forskaling overvåkes. Maksimal slipphøyde ved bruk av SKB bør ikke overstige 50cm. Støpeslange føres derfor ved slik støp ofte godt ned i forskaling.

Se denne linken for mer informasjon.

Norsk Standard

Norsk Standard har nå fått en egen publikasjon for SKB som heter Publikasjon 29 – “Spesifikasjon og produksjonsveildning for selvkomprimerende betong“.

SKB omhandles videre i NS-EN 13670 “Utførelse av betongproduksjoner”, NS-EN 206Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar” og NS-EN 1992-1-1 “Prosjektering av betongkonstuksjoner”.