Støp av gulv

Fundamenter og plater på mark!

Handy?

STØP SELV

Vi leverer betongen!

Du utfører:

Vi leverer:

  • Betong med riktig kvalitet, rett losseutstyr til avtalt tid!
  • Kvalitetssikring, oppfølging og veiledning.

Profft!

FERDIG STØPT

Utstøping + Stålglatting!

Du utfører:

Vi leverer:

Relax!

KOMPLETT

Ferdig plate på mark!

Du utfører:

  • Grunnarbeid med frostsikre masser.
  • Bestilling av ønsket garasjepakke.

Vi leverer:

  • Forskaling, isolasjon, fuktsperre og armering.
  • Betong med riktig kvalitet, rett losseutstyr til avtalt tid!
  • Profesjonell utstøping og etterbehandling (stålglatting).
  • Kvalitetssikring, oppfølging og veiledning.