Utbedring av riss

Rissdannelser i betong kan oppstå ved avvik i betongresept eller leveranse/utstøping, feilaktig forarbeid, etterbehandling og plastisk svinn.

SINTEF har også publisert Anvisning 720.425 i “Byggforskserien” ved navn “Reparasjon av riss og sprekker i betongkonstruksjoner“. Denne beskriver også metoder for reparasjon av riss og sprekker i betong.

Produkter for reparasjon av riss vises under.

Plastisk svinn

PRODUKTER

Under har vi samlet noen produkter som er laget for utbedring av riss i forskjellige størrelser.

Et riss vil ofte også være synlig etter reparasjon med slike reparasjonsprodukter, da det er vanskelig å matche fargene 100%.

Risset vil derimot være tett med utmerkede egenskaper ift. styrke og vedheft.

Produktene kan kjøpes på byggevare eller ved å kontakte oss.

HEY`DI

Rett I SprekkenEpoxy til sprekker på 3-4 mm.

Rep 45Til større sprekker

Poresparkel – Til porer

WEBER

Ingen produkter tilgjengelig

 

Hva er riss?

Riss er små, hårstrålignende sprekkdannelser i betongen.

Hva betyr riss?

Riss viser til streker i betongen. Som å “risse opp”, tegne, skrape inn, gravere og lage små riper/rift.

Er riss farlig?

Riss i betongen kan utvikle seg og sprekke opp mer. Det gjør også at fremmedlegemer kan trenge inn og skade betongen.

Hva skaper riss?

Riss i betong kan oppstå ved avvik i betongresept eller leveranse/utstøping, feilaktig forarbeid, etterbehandling og plastisk svinn.

Svekker riss betongen?

Ja, riss er sprekker i betongen og reduserer normal levetiden til det som støpes.

Mer om riss?

Er du mer enn gjennomsnittlig interessert i RISS kan du lese mer her.

Betongsentrum leverer betongprodukter til hele Norge.
Vi hjelper deg med ditt betongprosjekt!