Vibrering av betong

Riktig vibrering av betong er viktig for et godt sluttresultat. Betongen må verker under- eller over vibreres.

Start vibreringen med en gang betongen er lagt. Start der betongen ble lagt først. Beveg deg deretter langs betongdekket eller forskalingen mens du vibrerer.

Hvor lenge skal man vibrere betong?

Det meste av betong er undervibrert eller feilaktig vibrert. Den beste teknikken med en intern vibrator er å trekke ut vibratoren veldig sakte, med en hastighet på rundt 2-3cm per sekund. Så lenge det fortsatt dukker opp bobler mens betongvibratoren trekkes ut (normaltbetong), er mer vibrasjon nødvendig. Dette gjelder ikke for betong tilsatt lufttilførende tilsetningsstoff (frostsikring), som bør vibreres i kortere perioder inntil 5-6 sekunder.

Undervibrering kan føre til at luftlommer blir fanget inne i betongen og ujevn fordeling av massene.

Overvibrering kan føre til at vannet og tilslaget i betongen skilles, noe som skaper problemer med betongens styrke og estetikk.

Vær klar før du støper

Riktig vibrasjon krever presisjon og erfaring. Hold en ekstra betongvibrator klar og tilgjengelig, som en backup i tilfelle den første vibratoren svikter ved større støpeprosjekter. Bruk vibratoren i en vertikal eller nesten vertikal vinkel for å maksimere effekten.

Ikke bøy en vibrator for mye, da dette kan ødelegge den. Unngå den vanlige feilen med å bruke en vibrator som et betongplasseringsverktøy. Dette kan skape en ujevn overflate og andre problemer.

Riktig bruk av betongvibrator

Senk vibratorhodet helt ned i betongen, og hold det der i minst 10 sekunder for normalbetong, og inntil 5-6 sekunder for luftbetong. Ikke slå på vibratoren før spissen er helt nedsenket.

Trekk opp vibratoren med en gjennomsnittlig hastighet på ikke mer enn 8 cm per sekund; ofte gir 2-3cm per sekund de beste resultatene. Overlapp forrige vibrasjonsradius hver gang du setter inn vibratoren. En god tommelfingerregel er at aksjonsradiusen er fire ganger diameteren på vibratorspissen. Stopp vibrasjon når luft ikke lenger slipper ut av betongen og/eller betongoverflaten utvikler en glans (gjelder ikke luftinnført betong).

Ikke tving vibratoren ned i betongen da den kan hekte seg i armerings nett, stål og lignende. Pass på å vibrere ned i tidligere støpte lag for å vibrere betongen sammen og unngå at lag eller støpeskiller dannes. Vibratoren bør trenge minst 10-15cm inn i forrige lag.

Vær forsiktig så du ikke undervibrerer betong med lav konsistens og slump. “Slump” er et mål på betongens konsistens.  Fordi betong med lav konsistens er stivere, krever det mer vibrasjon. Vurder å bruke en batteridreven, mindre vibrator for små jobber.

Hvis vibrering ikke kan utføres eller ønskes unngått kan det i noen tilfeller benyttes en SKB (selvkompakterende betong). Denne betongtypen skal ikke vibreres og har en svært høy slump (bløt konsistens) som i stor grad flyter ut av seg selv.

Videoer: